Samenwerking is niets anders dan mensen en hun belangen verbinden. Het is één van de taken van een leidinggevende om dit proces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Een verbindende leidinggevende weet de perfecte balans te vinden tussen de belangen van het team en de belangen van de individuele medewerkers.

De gulden middenweg
In een samenwerkingsverband zijn er altijd verschillende belangen in het spel. De manager heeft soms hetzelfde en soms een ander doel of belang dan de medewerker op de werkvloer. Het is zaak om de balans te vinden tussen die verschillende belangen. Targets moeten worden gehaald maar plezier in het werk is ook aan de orde. Het is prachtig als je als leidinggevende die balans weet te vinden en het je lukt om de gulden middenweg te vinden waar iedereen tevreden mee is.

Ladder van samenwerking
Samenwerken kun je niet in je eentje en begint dus altijd met het leren kennen van elkaar. Vanuit de kennismaking ontstaat begrip dat later overgaat in waardering en vertrouwen. Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan effectief samengewerkt worden en ontstaat echte verbinding. Er is sprake van een gouden driehoek: mensen, belangen en de win/winsituatie.

Water bij de wijn of de wijn eerlijk verdelen
Voor een leidinggevende is het van cruciaal belang alle belangen in het oog te houden. Iemands levensgeluk kan afhangen van een belang en dient dus heel serieus genomen te worden. Een goede leidinggevende onderzoekt welke belangen er spelen, leeft zich in, in de mensen waarmee gewerkt moet worden en hakt knopen door als het moet. Oók als dat betekent dat niet ieders belangen gediend zijn. Het is soms nodig dat iedereen water bij de wijn doet om het algemeen belang te dienen. Mooier is het wanneer je na een zorgvuldige afweging van alle belangen samen met het team een beslissing kunt nemen dat recht doet aan al die verschillende belangen. Dat is pas echt een win-winsituatie.

De kracht van connectie
Onderschat de kracht van connectie met het team niet. Zonder ieders inzet is geen productie of succes te behalen. Luisteren naar ideeën, je openstellen voor de ander, jezelf niet op de eerste plaats zetten – en dus je eigenbelang even parkeren –  en helder communiceren zijn de pijlers waarop verbinding tussen mensen en belangen tot groei komt. Elke medewerker kan het verschil maken en is van invloed op het resultaat.

Richten op het groeiproces
Door je als leidinggevende in belangrijke mate te richten op het proces, kun je werkelijke verbinding leggen tussen mensen en belangen. Daarbij is het goed om te kijken naar het effect van de beslissing op zowel de korte als de lange termijn. Een beslissing voor de korte termijn is vaak een oplossing voor een acuut probleem dat nu om een oplossing vraagt. Beslissingen waarbij ook naar de lange termijn is gekeken, dragen vaak bij aan de daadwerkelijke groei.

Wil je meer weten over het verbinden van mensen en belangen?  Vraag dan een kennismakingsgesprek aan, dan kijken we samen waar verbeter- en groeimogelijkheden liggen en kun je belangen van jouw team in de toekomst zo goed mogelijk met elkaar kan verstrengelen.