Leiderschapscoaching

Met leiderschapscoaching kom je tot
de kern van jouw leiderschap.

Wanneer je ook leidinggevende bent 
creëer je met teamcoaching-inzichten
de optimale samenwerking binnen jouw team.

Leiderschapscoaching

De aanpak van MenS is er altijd op gericht dat je jezelf beter leert kennen en dat je tot de kern komt van jouw leiderschap. Het leiderschap dat bij jou hoort en past.

Persoonlijke leiderschapscoaching richt zich op het versterken van jouw persoonlijke leiderschap. Het gaat om het vrij maken van jouw potentieel, van wat er allemaal al in je aanwezig is en oplossen wat er nog in de weg zit om daar optimaal gebruik van te kunnen maken.

Aanvullend richt leiderschapscoaching voor leidinggevenden en teams richt zich ook op persoonlijke en groepsvaardigheden en op de praktische kant van de teamsamenwerking.

In een team gaat het er ook om dat collega’s elkaar beter leren kennen en beter gaan begrijpen. Verbinding, respect en onderling vertrouwen vormen tenslotte de basis voor elke goede samenwerking. Die goede samenwerking leidt onherroepelijk tot betere prestaties!

Hierna staan een aantal thema’s uitgelicht die hierbij een rol kunnen spelen.

De groei van de mensen is de groei van je organisatie

Laat je organisatie groeien via de mensen die er werken. MenS | Durf te groeien is er voor de mensen en voor de organisaties waarvoor deze mensen werken. De overtuiging daarachter is dat de groei van de organisatie hand in hand gaat met de groei van de medewerkers.

De leidinggevende is de sleutel tot het stimuleren van die groei. De stijl van leidinggeven beïnvloed de mate waarin het team zich ontwikkelt. De ontwikkelingsfase waar een team zich in bevindt, bepaalt welk stijl van leidinggeven het meest nodig is.

Een team dat nog niet zo goed samenwerkt en waar weinig zelfsturing is, vraagt om sturing en richting vanuit de leidinggevende. Een team dat heel goed samenwerkt en waar ook de zelfsturing groter is, heeft meer aan een leidinggevende die faciliteert en ondersteunt.

Een leidinggevende die de juiste aanpak kiest bij de fase waar het team in zit, bereikt betere resultaten en kan het team zo verder ontwikkelen.

Vertrouwen is de kern

Vertrouwen is het sleutelwoord voor goede samenwerking die leidt tot goede resultaten!

Hoe staat jouw afdeling of team ervoor op het gebied van onderling vertrouwen? Kunnen collega’s op elkaar vertrouwen? Wordt ieders aandeel in het resultaat gezien en gewaardeerd? Kunnen collega’s van elkaar op aan en vertrouwen ze er op dat iedereen ervoor gaat? Is er voldoende vertrouwen om elkaar om hulp te durven vragen? Is er vertrouwen in het bedrijf en in de leiding? Voelt iedereen zich gehoord?

Wanneer je al deze vragen positief kunt beantwoorden, dan is er een degelijke basis voor goede samenwerking waaruit uitstekende prestaties voortkomen. Wanneer je niet bij alle vragen een positief antwoord kunt geven, dan is er nog geen man overboord, maar dan is er nog wel werk aan de winkel.

Doelgericht samenwerken

Goede resultaten bereik je met een helder doel. Is het duidelijk wat er van het team of de afdeling wordt verwacht? Is er overeenstemming over de (dagelijkse) invulling van deze doelen en verwachtingen? Wil iedereen er helemaal voor gaan om de doelen te realiseren?

Al zit het helemaal goed met de samenwerking en het vertrouwen, dan ben je er nog niet helemaal. Een helder en gemeenschappelijk doel zorgt ervoor dat het team de juiste dingen doet en tot goede resultaten komt.

Het gezamenlijk opstellen van heldere, haalbare doelen is belangrijk op elk niveau van de organisatie. Het vertalen van de doelen van het gehele bedrijf naar de doelen van de afdelingen en teams en het vertalen van de doelen voor de langere termijn naar heldere dag- en weekdoelen is een belangrijke succesfactor.

Door de afdeling en het team hierbij te betrekken, vergroot je het draagvlak en de gemeenschappelijkheid van de doelen. Dat maakt de kans op succes nog groter.

De dialoog in het team

In teamsamenwerking is het belangrijk dat er goed naar elkaar wordt geluisterd, dat iedereen zijn of haar inbreng mag hebben en dat er goede afspraken worden gemaakt. Daarvoor is het ook belangrijk dat je als team met heldere en voor iedereen begrijpelijke informatie werkt.

Wanneer je met elkaar in overleg bent moet voor iedereen duidelijk zijn hoe het team er voor staat en wat er nodig is. Hoe gaat het met het behalen van de doelen? Hoe is de kwaliteit? Hoe verloopt de samenwerking? Wat moet er worden besproken en welke bijsturing is nodig?

De manier waarop je de informatie deelt, moet voor iedereen werkbaar zijn. De coaching in het leiderschapstraject richt zich ook op deze praktische kant van de samenwerking door o.a. ook het aanreiken van of helpen maken van de daarvoor benodigde tools en het maken van afspraken over de aard, inhoud en frequentie van het gezamenlijke werkoverleg. 

De kracht van samenwerken

Samenwerken is mensenwerk. Werk jij met jouw team als een team samen?

Bij het presteren van een team gaat het over samenwerken. Het is niet alleen heel prettig, wanneer de samenwerking binnen een team en tussen een team en haar leidinggevende goed loopt. Het is ook absoluut noodzakelijk om samen tot goede prestaties te komen.

In sommige teams gaat dat heel goed en halen collega’s het beste in elkaar naar boven. Dat is heel bijzonder. Het is namelijk zeker niet vanzelfsprekend. In de meeste gevallen vraagt het veel betrokkenheid van de medewerkers en leidinggevende.

De MenS-kant van samenwerken

Wat is het profiel van de leidinggevenden, de teamleiders, de managers binnen jouw organisatie?

Zijn dat managers die hun medewerkers helpen het werk zo goed mogelijk uit te voeren door daarbij hun eigen expertise in te brengen? Of zijn het leidinggevenden die de expertise aan de medewerkers laten en in het leidinggeven vooral focussen op het faciliteren van de persoonlijke en professionele groei van die medewerkers?

Geloof je er net als ik in dat aandacht voor de ontwikkeling van de mensen een positieve bijdrage levert aan hun persoonlijke prestaties en de prestaties van het team?

Wanneer je behoefte hebt om meer aandacht te gaan besteden aan de MenS-kant van het leiderschap, dan is MenS | Durf te groeien jouw ideale partner. De aandacht voor de mensen binnen je team(s) of afdeling(en) zorgt voor meer grip op de sfeer en op de prestaties.

Wanneer de sfeer goed is, men weet wat er wordt verwacht en er is aandacht voor elkaar, dan is iedereen bereid om harder voor elkaar te lopen. Daar beleef je dan met elkaar nog meer plezier aan!

Stel je vraag

9 + 11 =

marc@mensdurftegroeien.nl

06 – 218 51 938

Vessem