Over MenS

“Elke reis begint met de eerste stap!”
Dat is mijn motto in werk en leven.

Ik ben Marc Spruit en ik geloof er in dat je
door steeds stappen te blijven zetten
het doel bereikt dat je voor ogen hebt.

Het maakt niet uit hoe groot of klein die stappen zijn.
Elke volgende stap brengt je verder op jouw pad.

Over Marc

MenS | Durf te groeien begint en eindigt met de mens achter de naam. Mijn naam is Marc Spruit en de groei en ontwikkeling van mezelf en van anderen is mijn belangrijkste focus in alles wat ik doe.

Mijn motto in werk en leven is “Elke reis begint met de eerste stap!” Door steeds een stap te blijven zetten kom je steeds dichter bij je doel. Vaak is daar ook een beetje durf voor nodig en daarom heet mijn bedrijf MenS | Durf te groeien.

Omdat durven groeien een belangrijk aspect is in mijn leven, staat het centraal in mijn aanpak in het werken met leidinggevenden en hun teams. Ik ben van oorsprong helemaal niet zo’n durfal. Daardoor heb ik, om te zijn waar ik nu ben, al heel wat stappen gezet en angsten overwonnen.

Ik durf mezelf wel een ervaringsdeskundige te noemen. Gelukkig zijn er nog minstens zoveel stappen te gaan en groeit die ervaring steeds verder.

Vanuit de combinatie van die durf-ervaring met mijn ervaring in het leidinggeven aan en coachen van teams, coach ik met MenS | Durf te groeien mensen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, leidinggeven en teamcoaching. Daarbij ga ik altijd uit van de volgende uitgangspunten:

N

Er is altijd ruimte voor groei

N

Niemand is te oud of te vastgeroest om te leren

N

Delegeren is anderen laten leren

N

In een team draagt iedereen z'n steentje bij

Van 2004 tot en met 2021 gaf ik leiding aan operationele teams in de financiële dienstverlening en sinds 2014 werk ik ook als teamcoach. Sinds begin 2022 richt ik me helemaal op leiderschapscoaching.

In de loop der jaren is de coaching zich steeds meer gaan richten op persoonlijk leiderschap en op de leidinggevende en het team. Mijn focus daarbij is het realiseren van duurzame verbetering door van binnen naar buiten te werken.

De weg voor groei vrij maken door te kijken wat er allemaal aanwezig is om te ontwikkelen en tot ontplooiing te laten komen en oplossen wat daarvoor nog in de weg.

De kern van de aanpak

Vertrouwen

Vertrouwen is in alles de kern. Wanneer er op een bepaald onderdeel of erger nog in het geheel geen vertrouwen is, dan wordt de kans dat dingen lukken een stuk kleiner. Daarom is het belangrijk de keuze te maken om te vertrouwen. Met die keuze maak je de kans dat dingen lukken namelijk weer een stuk groter. Je gaat dan ook de dingen doen die nodig zijn om het te laten lukken. Het vertrouwen geeft je ook de benodigde motivatie. Zo werkt het in het vertrouwen naar jezelf en ook in het vertrouwen naar anderen en naar teams. Naast het positieve effect van het vertrouwen waarvoor je zelf kunt kiezen, is er ook nog de onzichtbare steun die er ontstaat wanneer je die keuze maakt. De dingen lijken er vanzelf ook makkelijker door te worden.

Transparantie

Transparantie is een voedingsbron voor verbinding en vertrouwen.

Wanneer je open en eerlijk tegenover elkaar kunt zijn dan versterkt dat ook de verbinding, het vertrouwen en de samenwerking. Transparant zijn over wat goed gaat, waar je blij mee bent, hoe je graag zou willen dat de dingen gaan. En ook transparant zijn over wat je graag anders zou zien, waar je niet blij mee bent of waar je het antwoord even niet op weet. Juist hier ook open over communiceren nodigt anderen uit om te helpen en er samen aan te werken.

Verbinding

Verbinding gaat samen met vertrouwen. Wanneer je met elkaar een sfeer van vertrouwen weet te scheppen, dan versterkt dat vertrouwen ook de verbinding die je met elkaar voelt. Vanuit die verbinding wordt het steeds makkelijker om dingen aan elkaar te vragen en aan elkaar over te laten. Het wordt dan ook makkelijker om met elkaar te bespreken wat er niet goed gaat of voelt.

Zo versterken verbinding en vertrouwen elkaar en versterken zij ook de samenwerking.

Uitzoomen

Uitzoomen is nodig om te zien hoe het gaat met de transparantie, de verbinding en het vertrouwen. Wanneer je uitzoomt, de situatie en de gang van zaken van een afstandje bekijkt, zoals bijvoorbeeld een astronaut naar de aarde kijkt, dan zie je hoe het gaat met deze ingrediënten van groei en samenwerking. Wanneer het even niet lukt, dan helpt uitzoomen je om te zien waar dat aan ligt en wat er nodig is om alles weer in beweging te krijgen. Met afstand naar een situatie kijken helpt je om afstand te nemen van de details die in de weg kunnen zitten, zoals een zandkorrel in een tandwiel.

Stel je vraag

7 + 11 =

marc@mensdurftegroeien.nl

06 – 218 51 938

Vessem