Over MenS

Elke reis begint met de eerste stap!”
Dat is mijn motto in werk en leven. Ik ben Marc Spruit en ik geloof er in dat je door steeds stappen te blijven zetten, hoe klein of hoe groot ook, het doel bereikt dat je voor ogen hebt.

Over Marc

MenS | Durf te groeien begint en eindigt met de mens achter de naam. Mijn naam is Marc Spruit en de groei en ontwikkeling van mezelf en van anderen is mijn belangrijkste focus in alles wat ik doe.

Mijn motto in werk en leven is “Elke reis begint met de eerste stap!” Door steeds een stap te blijven zetten kom je steeds dichter bij je doel. Vaak is daar ook een beetje durf voor nodig en daarom heet mijn bedrijf MenS | Durf te groeien.

Omdat durven groeien een belangrijk aspect is in mijn leven, staat het centraal in mijn aanpak in het werken met leidinggevenden en hun teams. Ik ben van oorsprong helemaal niet zo’n durfal. Daardoor heb ik, om te zijn waar ik nu ben, al heel wat stappen gezet en angsten overwonnen.

Ik durf mezelf wel een ervaringsdeskundige te noemen. Gelukkig zijn er nog minstens zoveel stappen te gaan en groeit die ervaring steeds verder.

Mijn durf-ervaring combineer ik graag met m’n ervaring in het leidinggeven aan en coachen van teams. Vanuit MenS | Durf te groeien coach ik leidinggevenden met hun team. Daarbij ga ik altijd uit van de volgende uitgangspunten:

N

Er is altijd ruimte voor groei

N

Niemand is te oud of te vastgeroest om te leren

N

Delegeren is anderen laten leren

N

In een team draagt iedereen z'n steentje bij

Sinds 2004 geef ik leiding aan operationele teams in de financiële dienstverlening en sinds 2014 werk ik als teamcoach. Vanaf 2022 richt ik me daarin op het helpen van de leidinggevende in het beter leiden en coachen van zijn of haar team.

In de loop der jaren is de coaching zich steeds meer gaan richten op de leidinggevende en het team. Wanneer de leidinggevende beter in staat is de samenwerking in zijn of haar team te versterken en de resultaten met het team te verbeteren dan levert dat een duurzame verbetering op voor de organisatie. Elke leidinggevende heeft sterke en minder sterke kwaliteiten. Door het koesteren en versterken van de sterke punten, door op minder sterke punten gebruik te maken van de kwaliteiten van collega’s en door een belangrijk deel van de regie ook in het team te leggen wordt een leidinggevende veel effectiever en het team sterker.

De kern van de aanpak

Vertrouwen

Vertrouwen is in alles de kern. Wanneer er op een bepaald onderdeel of erger nog in het geheel geen vertrouwen is, dan wordt de kans dat dingen lukken een stuk kleiner. Daarom is het belangrijk de keuze te maken om te vertrouwen. Met die keuze maak je de kans dat dingen lukken namelijk weer een stuk groter. Je gaat dan ook de dingen doen die nodig zijn om het te laten lukken. Het vertrouwen geeft je ook de benodigde motivatie. Zo werkt het in het vertrouwen naar jezelf en ook in het vertrouwen naar anderen en naar teams. Naast het positieve effect van het vertrouwen waarvoor je zelf kunt kiezen, is er ook nog de onzichtbare steun die er ontstaat wanneer je die keuze maakt. De dingen lijken er vanzelf ook makkelijker door te worden.

Transparantie

Transparantie is een voedingsbron voor verbinding en vertrouwen.

Wanneer je open en eerlijk tegenover elkaar kunt zijn dan versterkt dat ook de verbinding, het vertrouwen en de samenwerking. Transparant zijn over wat goed gaat, waar je blij mee bent, hoe je graag zou willen dat de dingen gaan. En ook transparant zijn over wat je graag anders zou zien, waar je niet blij mee bent of waar je het antwoord even niet op weet. Juist hier ook open over communiceren nodigt anderen uit om te helpen en er samen aan te werken.

Verbinding

Verbinding gaat samen met vertrouwen. Wanneer je met elkaar een sfeer van vertrouwen weet te scheppen, dan versterkt dat vertrouwen ook de verbinding die je met elkaar voelt. Vanuit die verbinding wordt het steeds makkelijker om dingen aan elkaar te vragen en aan elkaar over te laten. Het wordt dan ook makkelijker om met elkaar te bespreken wat er niet goed gaat of voelt.

Zo versterken verbinding en vertrouwen elkaar en versterken zij ook de samenwerking.

Uitzoomen

Uitzoomen is nodig om te zien hoe het gaat met de transparantie, de verbinding en het vertrouwen. Wanneer je uitzoomt, de situatie en de gang van zaken van een afstandje bekijkt, zoals bijvoorbeeld een astronaut naar de aarde kijkt, dan zie je hoe het gaat met deze ingrediënten van groei en samenwerking. Wanneer het even niet lukt, dan helpt uitzoomen je om te zien waar dat aan ligt en wat er nodig is om alles weer in beweging te krijgen. Met afstand naar een situatie kijken helpt je om afstand te nemen van de details die in de weg kunnen zitten, zoals een zandkorrel in een tandwiel.

Stel een vraag of nodig me uit voor een kennismaking

3 + 2 =

marc@mensdurftegroeien.nl

06 – 218 51 938

Vessem