Leiderschapstrajecten

MenS | Durf te groeien biedt een unieke vorm van coaching on the job voor jou of jullie als leidinggevende(n) gericht op het versterken en het succesvol leidinggeven aan en functioneren van een team, MT of afdeling. Daarbij is er zowel aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leidinggevende(n), van het team, van het MT en van de mensen in het team of de teams. 

Coach en ontwikkel je team(s)

Als leidinggevende leer je jouw (management-)team te coachen en te leiden op een praktijkgerichte wijze met blijvende resultaten.

N

Je leert teamcoaching-inzichten toe te passen om daarmee bewust te werken aan de ontwikkeling van het team.

N

Je leert op een andere manier te kijken naar de mensen en de uitdagingen in het team zodat de prestaties van het team met gerichte interventies worden verbeterd.

N

Je leert het team middelen in handen te geven waarmee het team meer verantwoordelijkheid kan nemen voor de samenwerking en voor het verbeteren van de resultaten.

N

Je leert de dialoog in het team over de samenwerking en prestaties te verbeteren.

Doelen van het leiderschapsprogramma

De ‘MenS | Durf te groeien – Leiderschapsprogramma’s zijn brede leiderschapsontwikkelingsprogramma’s waarin alle aspecten worden doorlopen die van belang zijn voor het prettig en succesvol leidinggeven aan en functioneren van een team, MT of afdeling. Daarbij is er zowel veel aandacht voor de ontwikkeling van de leidinggevende en van het team als voor de ontwikkeling van de mensen in het team.

De leiderschapsprogramma’s bieden een periode van drie maanden volledige focus op versterken, verbeteren en ontwikkelen. We maken een programma op maat met de belangrijke onderwerpen die aan bod moeten komen.

Deze thema’s kunnen tijdens de begeleiding o.a. aan bod komen:

N

Omgaan met stress en werkdruk.

N

Omgaan met en het realiseren van verandering.

N

Doelgericht werken om resultaten te behalen.

N

Omgaan met en bespreekbaar maken van verzuim.

N

Structuur en frequentie van het werkoverleg.

N

Persoonlijk leiderschap en persoonlijke waarden.

N

Samenwerken vanuit overeenkomstige waarden.

N

Effectief gebruik maken van persoonlijke kwaliteiten en de kwaliteiten van het team.

N

Aanspreken in verbinding en vertrouwen. Geven en ontvangen van feedback.

N

Samenwerken vanuit verbinding en vertrouwen.

Deze onderwerpen – of een sectie daaruit – kunnen worden aangevuld met specifieke thema’s voor jouw bedrijf zoals bijvoorbeeld de organisatie en structuur van het werk en de processen, de inhoud van het werkoverleg, etc. Vooraf kiezen we samen welke onderwerpen het beste aansluiten op de gewenste ontwikkelingen. 

Met aandacht voor deze thema’s versterk je de samenwerking binnen het team of MT en ook de samenwerking van het team met de andere afdelingen binnen de organisatie.

“De coaching van Marc heeft een grote bijdrage geleverd aan mijn manier van leidinggeven en coachen.”

– Monique

Resultaten van het leiderschapstraject

Onder het motto ‘er is altijd ruimte voor groei’ zijn dit de resultaten die je bereikt met de leiderschapstrajecten van MenS | Durf te groeien.

N

Je blijft dichter bij jezelf in de dingen die je doet.

N

Je bewaakt je eigen grenzen beter waardoor je effectiever bent en waardoor dingen minder moeite kosten.

N

Je haalt meer uit jezelf en uit de samenwerking met anderen.

N

Je hebt meer vertrouwen in jezelf en jouw leiderschap en doet je werk met meer plezier.

N

Je haalt meer uit de mensen en uit de samenwerking zodat je betere resultaten behaalt met jouw team, afdeling en bedrijf.

N

Je bent effectiever in het leidinggeven en in de aansturing van je team waardoor je die betere resultaten behaalt met meer ontspanning en minder moeite.

N

Je creëert meer vertrouwen binnen de organisatie waardoor er veel makkelijker wordt samengewerkt en beter wordt gecommuniceerd.

N

Je zorgt voor meer werkplezier voor je medewerkers waardoor iedereen er ook zin in heeft om met elkaar en met jou als leidinggevende te gaan voor geweldige resultaten.

N

Je zet je medewerkers in op hun kwaliteiten zodat je samen optimaal gebruik maakt van de aanwezige talenten in je team.

Wanneer zet je de leiderschapsprogramma’s in?

N

Wanneer er binnen een organisatie een periode extra aandacht nodig is voor team- en persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Bijvoorbeeld na een periode van te weinig aandacht, bij tegenvallende resultaten of bij problemen in de samenwerking.

N

Tijdens of na een reorganisatie. Of bijvoorbeeld na een fusie of het splitsen of samengaan van teams. 

N

Voor MT’s en leidinggevenden en hun teams wanneer ze nog willen groeien in hun rol en in het ontwikkelen van het team. Dat kunnen ervaren leidinggevenden zijn die nog niet alles er uit halen of nieuwe leidinggevenden die sneller willen groeien.

De begeleiding van

MenS | Durf te groeien

Met coaching, teamobservaties, teamcoaching en tussentijds sparren helpt en faciliteert MenS jou als leidinggevende samen met het team. Door deze unieke aanpak is de coaching zeer praktijkgericht en sluit deze goed aan bij de uitdagingen waar jij als leidinggevende mee te maken hebt.

De ingrediënten van de leiderschapsprogramma’s zijn:

N

Team-observaties

Bezoek aan een team en/of leidinggevende om de samenwerking en gedragingen in het team te observeren, bevindingen te delen en de leidinggevende te coachen. Na een teambezoek worden de bevindingen gedeeld met de leidinggevende en worden deze gebruikt tijdens het coachtraject.

N

Coaching leidinggevenden

Coachen (offline en/of online) van de leidinggevende in hoe hij of zij het team naar betere samenwerking en betere prestaties leidt.

N

Update-gesprek

Een korte telefonische afstemming over de voortgang en/of de eventueel ervaren hindernissen bij het in gang zetten van de acties en afspraken uit de coachgesprekken.

N

Onbeperkt sparren

Via telefoon, Teams, Whatsapp of een extra afspraak tussentijds onbeperkt sparren of een vraag stellen.

Tijdens de leiderschapscoaching, de teamcoaching en teamobservaties zoomen we samen in op de ontwikkelingsbehoefte en zoomen we samen uit om te zien wat er voor nodig is om die duurzame ontwikkeling te realiseren.

De leiderschapsprogramma’s

Er zijn twee leiderschapsprogramma’s die zijn samengesteld uit bovenstaande ingrediënten. Deze zijn naar wens op maat te maken voor jouw specifieke situatie.

De leidinggevende

N

Met de leidinggevende vinden tijdens het programma 3 coachsessies plaats van ca. 3 uur om haar of hem te ondersteunen in het werken met de gekozen thema’s in de dagelijkse aansturing van het team of het MT.

N

Daarnaast zijn er nog 3 coachgesprekken van ca. 1,5 uur die zijn gericht op de ontwikkeling van de leidinggevende zelf.

N

Voor aanvang van het programma vindt een intakegesprek plaats met de leidinggevende en is er een teamobservatie (tijdens bijvoorbeeld een teamoverleg).

N

De input uit het gesprek en de teamobservatie gebruiken we om de inhoud van de coachsessies goed af te stemmen op de ontwikkelbehoefte van de leidinggevende.

De leidinggevende en het team

N

De gekozen thema’s – of een selectie daaruit – komen aan bod tijdens 3 teamcoaching-dagen met de leidinggevende en zijn of haar gehele team of MT.

N

Met de leidinggevende vinden tijdens het programma 6 coachgesprekken plaats om hem of haar te ondersteunen in het werken met de gekozen thema’s in de dagelijkse aansturing van het team of MT.

N

Voor aanvang van het programma vinden intakegesprekken plaats met de leidinggevende en twee of meer teamleden.

N

De input uit die gesprekken gebruiken we om de inhoud van de teamcoaching-dagen goed af te stemmen op de ontwikkelbehoefte van de leidinggevende en het team.

N

Deze leiderschapsprogramma’s kunnen ook gelijktijdig worden doorlopen door meerdere leidinggevenden binnen het bedrijf.

N

Wanneer meerdere leidinggevenden het programma doorlopen, is een teamsessie met alle leidinggevenden een zeer waardevolle aanvulling op het programma.

N

Aanvullend kan ook aan (senior-) teamleden een coachtraject worden aangeboden.

De kern van de aanpak

Vertrouwen

Vertrouwen is in alles de kern. Wanneer er op een bepaald onderdeel of erger nog in het geheel geen vertrouwen is, dan wordt de kans dat dingen lukken een stuk kleiner. Daarom is het belangrijk de keuze te maken om te vertrouwen. Met die keuze maak je de kans dat dingen lukken namelijk weer een stuk groter. Je gaat dan ook de dingen doen die nodig zijn om het te laten lukken. Het vertrouwen geeft je ook de benodigde motivatie. Zo werkt het in het vertrouwen naar jezelf en ook in het vertrouwen naar anderen en naar teams. Naast het positieve effect van het vertrouwen waarvoor je zelf kunt kiezen, is er ook nog de onzichtbare steun die er ontstaat wanneer je die keuze maakt. De dingen lijken er vanzelf ook makkelijker door te worden.

Transparantie

Transparantie is een voedingsbron voor verbinding en vertrouwen.

Wanneer je open en eerlijk tegenover elkaar kunt zijn dan versterkt dat ook de verbinding, het vertrouwen en de samenwerking. Transparant zijn over wat goed gaat, waar je blij mee bent, hoe je graag zou willen dat de dingen gaan. En ook transparant zijn over wat je graag anders zou zien, waar je niet blij mee bent of waar je het antwoord even niet op weet. Juist hier ook open over communiceren nodigt anderen uit om te helpen en er samen aan te werken.

Verbinding

Verbinding gaat samen met vertrouwen. Wanneer je met elkaar een sfeer van vertrouwen weet te scheppen, dan versterkt dat vertrouwen ook de verbinding die je met elkaar voelt. Vanuit die verbinding wordt het steeds makkelijker om dingen aan elkaar te vragen en aan elkaar over te laten. Het wordt dan ook makkelijker om met elkaar te bespreken wat er niet goed gaat of voelt.

Zo versterken verbinding en vertrouwen elkaar en versterken zij ook de samenwerking.

Uitzoomen

Uitzoomen is nodig om te zien hoe het gaat met de transparantie, de verbinding en het vertrouwen. Wanneer je uitzoomt, de situatie en de gang van zaken van een afstandje bekijkt, zoals bijvoorbeeld een astronaut naar de aarde kijkt, dan zie je hoe het gaat met deze ingrediënten van groei en samenwerking. Wanneer het even niet lukt, dan helpt uitzoomen je om te zien waar dat aan ligt en wat er nodig is om alles weer in beweging te krijgen. Met afstand naar een situatie kijken helpt je om afstand te nemen van de details die in de weg kunnen zitten, zoals een zandkorrel in een tandwiel.

“Marc is een vriendelijke man met heel veel ervaring op het gebied van coaching. De wijze waarop hij mij heeft gecoacht heb ik als plezierig ervaren. Hij denkt mee, is een goede sparringpartner, is vertrouwt, bekijkt zaken vanuit andere invalshoeken en laat je zien dat alles mogelijk is als je maar de stap zet. Door zijn coaching kijk ik anders naar zaken, waarbij ik successen boek en een goede balans kan vinden tussen werk en privé.”

-Mehmet

“Marc is een echt mensenmens die kritisch durft te zijn zonder gelijk een waardeoordeel aan iets te koppelen. Hij durft daarmee uit oprechte interesse de vinger op de gevoelige snaar te leggen. Dat doet hij op zo'n manier dat het juist inspirerend overkomt in plaats van gevoelig. Hierdoor blijven de overleggen met het team scherp en voel je je door Marc als coach continu uitgedaagt. Ik heb mijn coachingperiode met Marc daarom ook als zeer leerzaam ervaren en heb mijzelf verder kunnen ontwikkelen als teamleider/-coach. ”

-Bart

“Ik heb mijzelf met name kunnen ontwikkelen in de structuur van overleggen, de manier waarop ik moet handelen (of juist niet) bij bepaalde situaties in het team en in het vinden van mijn eigen kwaliteiten en talenten als teamleider/-coach. Met de door hem aangereikte tools kan ik mezelf nu nog steeds blijven uitdagen. Om af te sluiten vind ik het belangrijk om te noemen dat het naast serieus op de inhoud ook heel gezellig is om met Marc samen te werken.”

-Bart

“Ik heb veel geleerd vanuit Marc’s rol als coach binnen het team. Marc is heel sterk op persoonlijk, menselijk vlak. Wat hij doet voelt niet alsof je gecoacht wordt; Marc is een betrokken gesprekspartner die het beste met jou en je team voor heeft. Als je dicht bij de mens staat dan volgt de rest vanzelf; in dit geval een hechte samenwerking binnen het team, wat de basis is voor concrete bedrijfsdoelen.”

-Nadia

“Marc is een rustige geduldige coach die in staat is om je aan het denken te zetten! Hij stelt je de juiste vragen om een onderwerp of jouw eigen persoon vanuit een ander perspectief te benaderen. Deze benadering toont ook hoe goed hij is in zijn stijlflexibiliteit en kan aanhaken op allerlei karakters. Wat ik meeneem vanuit Marc is dat vragen stellen die beginnen met Hoe en Waarom heel erg belangrijk is om inzichten over jezelf en anderen te verschaffen. De coaching van Marc heeft daardoor een grote bijdrage geleverd aan mijn manier van leidinggeven en coachen.”

-Monique

“Marc is in staat de coaching heel erg af te stemmen op de coachee. Geen algemeen verhaal uit de theorie, veel vragen om tot de kern te komen en coachbehoeften vast te stellen. Marc vult niet in, vult aan uit eigen ervaringen en houdt op een plezierige en eerlijke manier een spiegel voor. Marc heeft me bewust gemaakt, de eerste stap in ontwikkeling van zaken die in mijn coachtraject relevant waren. Met praktische tips en adviezen heeft hij me tevens handvatten gegeven om verder aan de slag te gaan en te blijven groeien.”

-Rob

“Het coachingstraject dat ik heb gevolgd bij Marc heb ik als zeer prettig ervaren. Marc straalt rust en vertrouwen uit. Hij laat je regelmatig uit jouw comfortzone stappen, maar daardoor krijg je veel nieuwe inzichten. Het traject heeft mij de rust gegeven waar ik naar op zoek was.”

-Maud

Stel je vraag

15 + 7 =

marc@mensdurftegroeien.nl

06 – 218 51 938

Vessem