Van 10 maart 2019 tot en met 9 maart 2021 deed ik een interim opdracht bij de Rabobank. In die periode ben ik als leidinggevende bij twee teams betrokken geweest. Heidy Sonnemans was mijn opdrachtgever en manager tijdens de opdracht. Al in het intakegesprek voelde ik een hele goede klik met Heidy. Gedurende de opdracht ben ik haar visie op leiderschap en haar aanpak in het ontwikkelen van de afdeling Bijzonder Beheer zeer gaan waarderen. Daarom heb ik Heidy gevraagd haar visie op leiderschap in dit interview te delen en om ons mee te nemen in wat in haar visie de belangrijkste bouwstenen zijn voor het bouwen van een duurzame en stabiele basis.

Leiderschap als rode draad

Heidy werkt al bijna 30 jaar bij Rabobank. Na verschillende interne verschuivingen ging ze 3 jaar geleden een nieuwe uitdaging aan op de afdeling Bijzonder Beheer. “Ik ben gestart bij diverse lokale banken”, vertelt ze. “Via Interpolis (ook onderdeel van de Rabobank Groep) en de afdeling Betalingsverkeer ben ik terecht gekomen bij Bijzonder Beheer. De rode draad is leiderschap; het is voor mij een uitdaging om mensen en het proces continu te verbeteren. Succesvol leiderschap is de juiste mensen op de juiste plek hebben in de juiste fase door middel van diversiteit en een cultuur van continu verbeteren en veranderen. Als team het samen beter doen dan de dag ervoor, en op die manier een duurzame stabiele basis neerzetten en de verandering vorm geven door deze klein en dichtbij te maken.”

Binnen de afdeling Bijzonder Beheer was het aan Heidy om een nieuw team van leidinggevenden samen te stellen. “Ik vond het belangrijk om dat team zo divers mogelijk te maken”, legt ze uit. “Niet alleen qua persoonlijkheden, geslacht en cultuur, maar met name op het gebied van competenties. Ik ben toen op zoek gegaan naar diverse teamleiders en kwam zo met Marc in contact. Marc had andere competenties dan ik maar we hadden wel een klik. Die ontstaat als je iets hebt dat je verbindt – in ons geval was dat dat wij de mens centraal zetten in het proces en dat we willen bouwen vanuit een structuur. Zo kun je iets duurzaam en stabiel neerzetten.”

De kenmerken van succesvol leiderschap

Om dat succesvol neer te zetten zijn volgens Heidy lef, ondernemend vermogen en pionieren nodig. “Maar dat kan alleen vanuit een stabiele basis”, vult Heidy aan. “Daarin kwamen het analytisch vermogen van Marc en zijn affiniteit met het neerzetten van een stabiele basis erg van pas. Hij durft een ander geluid te laten horen, maar wel op een prettige manier. Marc heeft de rust en de drive om mensen te ontwikkelen; hij heeft een unieke manier van verbinden.”

“Marc gaat voor duurzaamheid en vindt het belangrijk om hieraan vast te houden”, hervat Heidy. “Ik heb veel van hem geleerd als het gaat om het bouwen van een duurzame basis zonder dat dat het proces vertraagt. Ik denk dat Marc ook van onze samenwerking geleerd heeft, door soms zijn principes los te kunnen laten zonder daarbij zijn identiteit te verliezen.”

Duurzaam en toekomstbestendig

Heidy heeft inmiddels een nieuwe uitdaging, waarmee ze haar persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen Rabobank voort kan zetten. “Daarom was het belangrijk dat we iets neer zouden zetten waar de nieuwe teamleiders, die al deelnamen aan het veranderingstraject, zonder onze inbreng mee vooruit konden”, zegt Heidy tot slot. “Met een gezamenlijk belang en doel heeft het volledige team een resultaat neergezet. We hebben achterstanden kunnen wegwerken en grip gekregen op dagelijkse voorraden en instroom. Daar heeft de hele afdeling nog steeds plezier van. Wij hebben onze afdeling als eerste volledig stabiel gekregen. Ik ben trots dat we dit als team voor elkaar gebokst hebben.”