De meeste leidinggevenden zijn goed in het vakgebied waarin ze leidinggeven. Sommige leidinggevenden zijn ook goed in het vak leiding geven. Dat is een vak apart en niet per se eenvoudig.

Expert, leidinggevende of beide

Ben je een leidinggevende die zijn of haar team helpt het werk zo goed mogelijk uit te voeren door daarbij je eigen expertise in te brengen? Of ben je een leidinggevende die de expertise aan de medewerkers laat en in het leidinggeven vooral focust op het faciliteren van de werkzaamheden en de ontwikkeling van het team en de persoonlijke en professionele groei van de medewerkers? Je hoeft natuurlijk niet te kiezen. Het mooiste is het natuurlijk als je jouw team op beide vlakken van dienst kunt zijn. In de praktijk blijkt dat vaak een moeilijk te realiseren ideaalplaatje. Daarom is het zinvol om jezelf de vraag te stellen.

Taakgericht of mensgericht

Als je heel eerlijk naar jezelf als leidinggevende kijkt, geef je dan leiding aan een aantal mensen of aan een aantal taken, functies en verantwoordelijkheden? De structuur van de organisatie biedt veel houvast in de aansturing van een team of afdeling. Het is heel goed mogelijk om de volledige aansturing aan die structuur op te hangen. Toch blijft het zo dat het mensen zijn die deze taken en functies uitvoeren en die deze verantwoordelijkheden dragen. Ook hier hoef je dus niet te kiezen. Beide aspecten verdienen je aandacht.

Mensen maken het succes

Toch, wanneer ik het over leidinggeven als vak heb, dan laat ik de balans doorslaan naar de menskant. Ik geloof er heel sterk in dat aandacht voor de mensen en voor hun behoeften in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan hun persoonlijke prestaties en de prestaties van het team. Door die ontwikkeling wordt het mogelijk in een plezierige samenwerking doelen te realiseren en steeds weer betere resultaten te behalen.