Wanneer ik denk aan succesvolle teamcoaching denk ik aan verschillende ingrediënten die daar een belangrijke rol bij spelen – maar ook aan ingrediënten die je er liever niet bij hebt of die er vaak bij insluipen. In onderstaande tips lees je wat belangrijk is om te durven doen of laten.

Durf écht naar elkaar te luisteren

Het valt niet mee om echt te luisteren. Het vraagt van de leidinggevende of coach er echt met volle aandacht te zijn. Vaak doe je tijdens het luisteren al allemaal aannames over wat de ander bedoelt of heb je al een mening over wat de ander zegt. Om écht te luisteren is het belangrijk iedereen te vragen die oordelen uit te stellen.

Durf de tijd te nemen

In de drukte van alledag is het vaak een grote uitdaging om de tijd te nemen. Het is wel een randvoorwaarde voor alle andere punten. Laat alle andere zaken los en maak de tijd vrij voor het gesprek. Daarbij kan het ook helpen om weg te gaan van de werkplek, naar een inspirerende locatie of lekker naar buiten.

Durf vragen te stellen

Coaching bestaat voornamelijk uit het stellen van vragen en het vanuit een open houding luisteren naar de antwoorden. Met de juiste vragen zet je de ander aan het denken en help je hem of haar om dieper in zichzelf te zoeken naar inzichten, antwoorden en oplossingen. Naast het stellen van vragen is het geven van ruimte om antwoord te geven heel belangrijk. Schroom niet om een lange stilte te laten vallen wanneer je merkt dat de ander echt diep aan het nadenken is. Vaak voel je de behoefte om te helpen door het alvast een beetje in te vullen. Weersta die neiging en doe het niet. Het beste en meest echte antwoord komt van de gecoachte of van het team zelf.

Durf los te laten

Het is belangrijk dat een leidinggevende alle (resultaat-)verwachtingen van medewerkers of collega’s loslaat wanneer de coaching is gericht op de ontwikkeling van het team. In sommige gevallen heb je de verwachtingen nodig omdat de coaching is gericht op een specifieke gewenste ontwikkeling in het werk. In dat geval vormt dat onderwerp het uitgangspunt van de coaching.

Durf te willen

Dit is meer een opdracht aan het team. Om succes te behalen is het belangrijk dat iedereen dat zelf ook echt wil. Je hebt een behoefte aan verandering en verbetering nodig die gedeeld wordt door minstens het grootste deel van het team. Vaak komt die motivatie voort uit ontevredenheid over de eigen prestaties of onderlinge verhoudingen of uit slechte prestatie van het team die tot een ontevreden omgeving leiden.

Durf te twijfelen

Naast het vragen aan en luisteren naar elkaar is het ook heel waardevol om jouw eigen beeld van de ander of van het team te benoemen. Soms is het nodig om een beeld te bevestigen. Wanneer er voldoende veiligheid is, is het soms juist goed om te confronteren. Belangrijk hierbij is dat je durft te twijfelen. Wie zegt dat jouw beeld de waarheid is? Wie zegt dat jullie dat beeld op dezelfde manier zien? Het gaat dus niet om de waarheid. Het gaat er om de anderen te helpen tot nieuwe antwoorden en inzichten te komen door de dingen die je teruggeeft. Je twijfel draagt bij aan de zoektocht naar die antwoorden.

Durf afspraken te maken

Vraag aan het eind altijd concreet wat het team gaat doen. Welke acties worden er  ondernomen? Wie gaat wat doen? Wanneer zijn die acties wel of niet succesvol? 

(Niet) Doen

Luister écht. Ga niet met een vol hoofd met afleidende gedachten aan de slag met je team. Neem de tijd met elkaar. Neem de tijd om vooraf je hoofd leeg te maken en om in alle rust met het team te zijn. Plan niet een krap uurtje tussen twee andere veeleisende overleggen in. Stel meer vragen dan dat je zelf antwoorden geeft. Lange stiltes zijn goed. Wanneer je ziet dat er wordt nagedacht doorbreek dan de stilte nog niet. Er komt altijd een antwoord. Vul het dus nog niet in wanneer dat antwoord even op zich laat wachten. Heb alleen verwachtingen over het thema en de richting van de coaching. Heb geen verwachtingen over de uitkomst of het resultaat. Motiveer het team om verbetering te willen. Ga niet lopen trekken en duwen aan een team dat niet wil. Er komt vast nog een beter moment. Twijfel en laat merken dat jij het ook niet weet. Maak van je waarnemingen geen vaststaande feiten. Maak afspraken. Laat de coaching niet eindigen zonder dat het team een aantal concrete afspraken heeft gemaakt. Veel plezier en succes met jouw team!