Een team is de optelsom van wat haar leden te bieden hebben. In het ideale geval is deze som groter dan haar delen. In andere gevallen blijft er onderaan de streep minder over dan je verwacht zou hebben. Hoe kan dat toch en hoe doe je er als bedrijf, als leidinggevende of als team iets aan? Ik geef je hierna 6 thema’s waarover je vragen aan jezelf en aan je medewerkers kunt stellen om daar achter te komen.

1. Een beter (werk)milieu begint bij jezelf 

Wanneer een voetbalploeg ondermaats presteert zijn ineens alle ogen gericht op de trainer. Wanneer jouw team niet presteert zoals je zou willen, ga dan eerst eens na wat jouw aandeel daarin is. Wat zou je kunnen doen om de prestatie van het team te verbeteren? Ben je gemotiveerd genoeg? Straal je ook uit dat ik de veranderingen wil realiseren? Weet je de juiste toon te vinden, de juiste snaar te raken?  Ben je overtuigd en wil je het ook echt?

2. ‘We hebben dat altijd zo gedaan’

Soms zijn teamleden niet te porren voor verandering en in veel van die gevallen zijn ze zich daar niet heel erg van bewust. Vasthouden aan bestaande werkwijzen en bestaand gedachtengoed werkt creativiteit en  vooruitgang tegen. Aandacht voor behoud van het goede is goed, openstaan voor het goede van vernieuwing is noodzakelijk.

3. Alleen op de wereld 

Binnen het team voert iedereen zijn taak naar behoren uit. Geen probleem, zou je zeggen. Maar wanneer iedereen dat in isolement doet, gaat het nut van werken in een team verloren. Wanneer je wilt bereiken dat de som meer is dan haar delen dan is het heel belangrijk dat er wordt samengewerkt. De individuele prestaties worden veel waardevoller wanneer iedereen elkaar ook helpt om tot het beste resultaat te komen.

4. Miscommunicatie 

Wanneer teamleden elkaar niet goed begrijpen dan gaat dat ook ten koste van de prestatie. De miscommunicatie kan ontstaan door botsende karakters, maar kan ook doordat bijvoorbeeld een conflict niet goed wordt uitgesproken en blijft voortkabbelen. Mensen in een team zijn verschillend van karakter, ze werken en communiceren verschillend, interpreteren dingen verschillend en hebben uiteenlopende waarden. Oog voor deze verschillen, geduld met elkaar en de wil om elkaar te begrijpen en dingen samen op te lossen zijn essentieel voor het succes van het team.

5. Communicatie op nul 

Wanneer miscommunicatie in een team te lang voortduurt kan individualistisch gedrag toenemen of er ontstaan clubjes die, al dan niet in stilte, met elkaar strijden. In het ergste geval daalt de sfeer en de communicatie tot een nulpunt en gaat alle effectiviteit van de samenwerking verloren.

6. Wel willen, niet kunnen 

Vaak weten teamleden wel dat het beter moet of anders kan. De wil om te veranderen is ook aanwezig maar zij hebben geen idee hoe er een nieuwe weg kan worden ingeslagen. In dat geval is het heel belangrijk om het team te helpen daar bij stil te staan, op zoek te gaan naar de achtergrond van de problemen. Het team moet geholpen worden de eerste stappen te bedenken die kunnen worden gezet. Daarna heeft het team een duwtje nodig om die eerste stappen te zetten. De rol van de leidinggevende, al dan niet met hulp van een coach is in dit geval het team te helpen de benodigde inzichten te verkrijgen en ze het stuur in handen te geven om met elkaar in beweging te komen.

De rol van de leidinggevende 

Wanneer je in jouw team één of meer van bovenstaande situaties herkent is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Dat kun je doen door een meer coachende rol in te nemen gericht op het oplossen van de specifieke problemen. Wanneer je zelf niet weet hoe je dat aan moet pakken of wanneer je het gevoel hebt dat je zelf teveel een onderdeel van het probleem bent geworden, dan is het aan te raden om daarbij een externe coach in te schakelen die het team op een onafhankelijke manier kan begeleiden om de stap voorwaarts te zetten.