Een veel gemaakte fout in bedrijven is dat er bij het maken van (grote) plannen voor de toekomst niet wordt nagedacht wat er moet gebeuren totdat die plannen zijn gerealiseerd.

Ik beweer ook regelmatig dat er bij teveel focus op de korte termijn te weinig aandacht voor de lange termijn is. Het omgekeerde is wat mij betreft ook waar. Wanneer je plannen voor de lange termijn maakt, dan is het belangrijk dat je daar ook de korte termijn in meeneemt. Dat is iets dat vaak wordt vergeten of waar vaak te makkelijk over wordt gedaan.

Veranderingen en verbeteringen zijn nu eenmaal vaak niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Er zijn misschien veranderingen in systemen, processen en organisatie nodig, mensen moeten worden aangenomen en/of worden opgeleid. De vraag die wat mij betreft altijd moet worden gesteld is:

Wat doen we in de tussentijd?

  • Hoe zorgen we dat ook op korte termijn alles goed blijft lopen?
  • Wat kunnen we op korte termijn al doen aan voorbereidingen voor de toekomst?
  • Wat hebben we extra nodig aan ondersteuning, capaciteit om te zorgen dat alles goed blijft lopen terwijl ook de veranderingen worden vormgegeven?

Ik ben er van overtuigd dat het je heel veel moeilijkheden en onnodige kosten bespaart wanneer je deze vragen op tijd stelt en beantwoord.

In de organisatieveranderingen waar ik in de afgelopen 25 jaar op verschillende manieren bij betrokken ben geweest, heb ik ervaren dat deze vragen vaak ondersneeuwen in het enthousiasme over de toekomst.

Hoe zie jij dat wanneer je de veranderingen bekijkt waar jij tot nu toe bij betrokken bent geweest? Pak jij jouw rol om je team / afdeling / bedrijf op een succesvolle manier naar het startpunt van de verandering te brengen?