Hoe goed werken jij en de collega’s in jouw team samen? Aan de hand van enkele vragen kun je het niveau van jullie samenwerking eenvoudig polsen. Doe daarom deze test en bekijk direct het resultaat. Ook krijg je enkele handige tips om daarna aan de slag te gaan met de uitkomst van jouw test.

Doe de teamtest

Hier onder vind je veertien uiteenlopende vragen over allerlei aspecten rondom vertrouwen: de belangrijkste pijler waarop efficiënte samenwerking binnen een team gebouwd wordt.

Beantwoord onderstaande vragen eerlijk (!) met ja of nee.

 • Kunnen de teamleden op elkaar vertrouwen?
 • Steunen de collega’s elkaar wanneer het even lastig is?
 • Gunt iedereen in het team elkaar het beste?
 • Wordt ieders aandeel in het teamresultaat gewaardeerd?
 • Worden ieders talenten en kwaliteiten in het team voldoende ingezet?
 • Zien de collega’s elkaars ambitie en ondersteunen ze elkaar in het realiseren daarvan?
 • Biedt het team de teamleden de mogelijkheid om te groeien?
 • Halen de collega’s in het team het beste in elkaar naar boven?
 • Worden de dingen die niet goed gaan besproken?
 • Krijgt iemand het te horen wanneer hij of zij iets goed doet?
 • Krijgt iemand het te horen wanneer hij of zij iets niet goed doet?
 • Kunnen collega’s persoonlijke dingen met elkaar delen?
 • Is iedereen open en eerlijk tegen elkaar?
 • Is er in het team ruimte voor ontspanning?
 • Doen de teamleden regelmatig ook iets leuks met elkaar?
 • Ben jij als leidinggevende onderdeel van het team?

Heb je alle vragen beantwoord? Dan kun je nu je score berekenen. Iedere ‘ja’ is één punt waard.

0-5 punten: sceptisch
Je vindt dat er het nodige kan en moet worden verbeterd in de teamsamenwerking.

6-10 punten: gematigd positief
Je vindt dat het best goed gaat met de teamsamenwerking. Er zijn een aantal punten waarop je nog wel vindt dat het beter kan.

11-16 punten: zeer positief
Je geeft de teamsamenwerking in jouw team een dikke voldoende! Dat is mooi, dan is er vast een goede sfeer om de dingen die jij nog graag zou willen verbeteren, bespreekbaar te maken.

Aan de slag met jouw resultaat

Hoe scoorde jij? Viel dit je mee of tegen? Waarom?

Wat ook leerzaam is, is hoe anderen over jouw rol binnen het team denken. Loop nog eens door de lijst heen en vraag je af hoe jij zelf eigenlijk in het team staat. Kunnen je collega’s ook op jou vertrouwen? Kunnen ze er op vertrouwen dat jij hun aandeel in het resultaat van het team ziet en waardeert? Kunnen ze er op vertrouwen dat je ze steunt als het even lastig is?

Neem ‘Nee’ onder de loep

Loop in ieder geval de vragen waarop je ‘nee’ heb geantwoord nog eens langs. Vraag je telkens af: is deze ‘nee’ echt iets van het hele team of heeft het vooral te maken met hoe jij er zelf in staat of hoe enkele personen er in staan?

In het eerste geval is het goed om het eens aan te kaarten binnen je team, om samen te kijken wat je er aan kunt doen. In het tweede geval is het goed om dat eens voor jezelf helder te krijgen en het er met de betrokken collega’s over te hebben. Ga in ieder geval samen aan de slag om van elke ‘Nee’ een ‘Ja’ te maken.