Het is weer tijd om terug te blikken. Omdat het einde van een bijzonder jaar nadert, maar voor mij ook omdat het einde in zicht komt van een hele mooie opdracht die ik sinds maart 2019 bij Rabobank Nederland heb mogen doen. Gelukkig mag ik nog tot en met 9 maart blijven om de opdracht af te ronden en over te dragen. Ik heb namelijk in deze bijna twee jaar veel geleerd en neem daarom ook weer veel uit deze ervaring mee naar 2021. 

2019 – de kracht van complementair zijn

Op 10 maart 2019 startte ik als interim teamleider bij Team Schuldsanering binnen Bijzonder Beheer bij Rabobank Nederland. De opdracht was het opnieuw helpen opzetten en inrichten van een bestaand team binnen de nieuwe organisatie die per 1 april in zou gaan. De aanvullende opdracht was om dit samen met een beginnend leidinggevende te doen en daarbij een coachende rol naar het team en naar de collega leidinggevende in te nemen. Een opdracht naar mijn hart!  

In heel 2019 ben ik met het team en met mijn collega-teamleider Nadia Ghorbandi bezig geweest met het versterken van de teamsamenwerking en het inrichten van het team. Het was interessant om intensief samen te werken met een teamleider met een totaal ander profiel dan ik. Ik heb zelden zo de kracht ervaren van het complementair zijn aan elkaar. Nadia bracht vooral de daadkracht, het enthousiasme en de inspiratie in de samenwerking met het team in. Aanvullend bracht ik het vertrouwen, de rust, de structuur, de zorgvuldigheid en het lange termijn perspectief in. Hierdoor hadden we in een mum van tijd samen met het team alles op de rit. In zo’n samenwerking waarbij je met twee teamleiders één team aanstuurt kun je natuurlijk ook de situatie van twee kapiteins op één schip krijgen. We hebben vanwege onze verschillen best regelmatig even flink de discussie opgezocht, maar door het grote onderlinge vertrouwen kwamen we daar ook altijd weer sterker uit. Ik vind het heel bijzonder dat ons dat samen zo goed is gelukt! 

Ik heb in dat eerste jaar veel bijgeleerd over leidinggeven en over teamsamenwerking. Aan de ene kant over wat ik als teamcoach te bieden heb in de praktische kant van het leidinggeven, bijvoorbeeld door met behulp van ondersteunende tools de dialoog in het team te verbeteren. Aan de andere kant over hoe mensen complementair aan elkaar kunnen zijn en hoe je kunt zorgen dat iedereen vanuit zijn of haar eigen talenten iets kan bijdragen. Ik heb ook de wijze waarop dit door mijn opdrachtgever/manager Heidy Sonnemans werd gefaciliteerd als heel bijzonder ervaren. Heidy gaat ook echt met ons op zoek naar de verschillen en naar de wijze waarop de verschillende leidinggevenden elkaar kunnen versterken. Daarmee creëer je in mijn ogen een ijzersterk team!Pagina-einde 

2020 – teamcoaching op afstand

Vanaf 1 april ben ik verder gegaan als teamleider van Team Vordering binnen dezelfde afdeling. Hier ben ik op dezelfde manier begonnen met het verbeteren van de dialoog in het team over de samenwerking, productie en kwaliteit. Ik ben heel trots op waar we nu staan. We hebben al sinds de zomer grip op de werkvoorraad en de kwaliteit is goed. Er wordt goed en prettig samengewerkt in het team en iedereen heeft de mogelijkheid om zijn of haar talenten in te zetten en zich te ontwikkelen. Het team heeft me daarbij al bijna niet meer nodig.

Het is me meegevallen hoe dit is gelukt zonder ooit met elkaar in dezelfde ruimte te hebben samengewerkt. Het aanpassingsvermogen van iedereen is indrukwekkend om zo op afstand met elkaar samen te werken.  

2021 – als het team groeit, groeit de organisatie

Ik heb door deze opdracht een veel scherper beeld van waar mijn dienstverlening als teamcoach zich in de toekomst op gaat richten. Vanuit mijn ervaring heb ik veel te bieden aan leidinggevenden die worstelen met bepaalde aspecten in de aansturing van hun team of afdeling. Niet alleen vanuit een mensgerichte, praktische benadering (door bijvoorbeeld te zorgen dat iedereen binnen de dialoog over de juiste informatie beschikt), maar ook door te zorgen voor een wederkerige samenwerking tussen teamleider en teamleden (wanneer je het samen doet is de slagkracht immers veel groter), of door juist uit te zoomen en met afstand te kijken waar de schoen wringt. De kern is wat mij betreft altijd het vergroten van het onderlinge vertrouwen en het versterken van de open dialoog. 

Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat ik als teamcoach heel complementair kan zijn aan een andere leidinggevende en dat dit heel waardevol is. Daarom richt ik daar vanaf 2021 mijn dienstverlening als teamcoach op. Ik help leidinggevenden samen met hun team vooruit in samenwerking en prestaties. Dat doe ik door samen uit te zoomen en te kijken naar wat er goed gaat en naar wat er nog ontbreekt of nodig is. Daarmee help ik de leidinggevende om in zijn of haar kracht te komen, het team in de kracht te zetten en zo de samenwerking en resultaten te verbeteren.  

In de komende maanden verschijnt deze nieuwe dienstverlening van MenS Durf te groeien op een nieuwe website en zullen jullie daar steeds meer van mij over horen. Dit allemaal nog steeds vanuit hetzelfde motto dat de drijvende kracht achter de groei van de organisatie de groei van de individuele medewerkers en teams is. Ik wens iedereen een goede afronding van 2020 en een goede start in 2021!