Privacyverklaring MenS | Durf te groeien

 

Inleiding

MenS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we je heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

MenS, gevestigd op Domineeshof 11, 5512 BR te Vessem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle door MenS geleverde producten en diensten.

Persoonsgegevens die we verwerken

MenS verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf, bijvoorbeeld via het contactformulier op www.mensdurftegroeien.nl, aan ons hebt verstrekt.

Gegevens die MenS van je nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door MenS in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters of Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • Mailadres
 • Bankgegevens
 • IP adressen
 • Gegevens over je activiteiten op de website www.mensdurftegroeien.nl.
 • Werkgerelateerde gegevens zoals functie en werkgever
  (indien relevant voor coaching).
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een intakeformulier of tijdens een intakegesprek voor coaching of die je verstrekt tijdens een coachingtraject.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Wanneer je jouw contactgegevens invult op de website www.mensdurftegroeien.nl of wanneer je een overeenkomst hebt met MenS, dan willen we je goed van dienst zijn.
We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen, appen of mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Om de dienstverlening zo goed mogelijk op jou af te stemmen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • Wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Voor promotie- of marketingdoeleinden die in verhouding staan tot de dienstverlening van MenS. Bijvoorbeeld om je via een nieuwsbrief te informeren over nieuwe activiteiten van MenS. Wil je de nieuwsbrief niet (meer) ontvangen? Dan kun je dit aangeven door onderaan de nieuwsbrief op ‘Uitschrijven’ te klikken.
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op je voorkeuren analyseren we het gedrag van bezoekers op de website.

Alleen strikt noodzakelijk

We verwerken alleen gegevens die voor het betreffende doel strikt noodzakelijk zijn. We kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Bewaartermijn

MenS bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

MenS verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, worden niet door MenS verwerkt.

Verstrekking van gegevens aan derden

MenS verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

MenS gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je aanvragen met een mail naar info@mensdurftegroeien.nl.

Wanneer je een verzoek doet, informeert MenS je hierover binnen 5 werkdagen.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval MenS gebruik maakt van de diensten van derden, zal MenS in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigen privacyverklaring

Bij de verwerking van persoonsgegevens is MenS gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving. We houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt MenS zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring.

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@mensdurftegroeien.nl