Leidinggeven voor betere samenwerking in Brabant

Leidinggeven is ervoor zorgen dat teamleden met elkaar kunnen samenwerken. Dat ieders mening of input bijdraagt aan een goede en productieve werksfeer. Een goede leidinggevende durft de regie te pakken, maar ook werk uit handen te geven. Hij/zij stuurt waar nodig en geeft vertrouwen waar het kan. Ook jij kunt een goede leidinggevende worden. In Brabant trainen en coachen wij mensen in de verbetering van het leiding geven.

Werk jij in Brabant en is (een deel van) jouw werk leidinggeven?

MenS | Durf te groeien richt zich op het verbeteren en versterken van het leidinggeven in Brabant. Dat begint bijvoorbeeld met het duidelijk in kaart brengen van de kaders en doelen van je team of je afdeling. Wat wil je bereiken, waar wordt naartoe gewerkt? Wie krijgt welke taak en welke verantwoordelijkheid? Het idee dat een leidinggevende overal verantwoordelijk voor is, is achterhaald. Natuurlijk is het zaak één persoon aan te wijzen die de eindverantwoordelijkheid heeft maar sámen moet je het doen. Het cliché is waar: alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Kritiek en complimenten

Bij leidinggeven in Brabant en eigenlijk overal wel, is vertrouwen de meest belangrijke factor. Vertrouwen is de basis om goed leiding te kunnen geven. Vertrouwen geven en zorgen dat je betrouwbaar bent. Hou je aan afspraken, durf kwetsbaar te zijn, laat weten dat je niet alle kennis hebt en dat je daarmee ook op je collega’s durft te vertrouwen. Neem input van medewerkers serieus en maak ze onderdeel van het proces. Geef gerichte feedback maar durf ook feedback te ontvangen. Feedback is zelden persoonlijk, het zegt doorgaans alleen iets over de inhoud en het proces. Kritiek is feedback maar een compliment is dat zeker ook. Wanneer kritiek en complimenten met elkaar in evenwicht zijn, wordt de werksfeer pas echt constructief.

Communicatie

Communicatie is ‘key’ om een goed leidinggevende te zijn. Wanneer jouw team niet dezelfde taal spreekt, kom je nooit tot efficiënte samenwerking. Koppel terug of je gehoord en begrepen bent. Stel de goede vragen, prikkel de medewerkers om het beste uit hen naar boven te halen.

Er zijn verschillende stijlen van leidinggeven. Wil je weten welke stijl bij jou past en welke stijl bij jouw team past? Tijdens een traject bij Mens | Durf te groeien, ervaar je de diverse manieren van leidinggeven en kun je onderzoeken door uit te proberen, wat bij je past.

Deze thema’s kunnen aan bod komen tijdens het leiderschapstraject in Brabant:

Geven en ontvangen van feedback.

Effectief gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Samenwerken vanuit verbinding en vertrouwen.

Doelgericht werken om resultaten te behalen.

Omgaan met stress en werkdruk.

Omgaan met veranderingen.

Samenwerken vanuit overeenkomstige waarden.

Structuur en frequentie van het werkoverleg.

Met aandacht voor deze thema’s versterk je de samenwerking binnen het team en ook de samenwerking van het team met de andere afdelingen binnen de organisatie.
Op aanvraag organiseert Mens | Durf te groeien in Brabant gezamenlijke teamsessies rondom een van deze thema’s. Zo ontstaat meer verbinding, connectie en betere samenwerking. Als je groeit als leidinggevende, groeit het hele team met je mee.

Meer weten of even sparren over het thema? Neem vrijblijvend contact op om een kennismakingsgesprek af te spreken.

“De coaching van Marc heeft een grote bijdrage geleverd aan mijn manier van leidinggeven en coachen.”

– Monique

Stel je vraag

2 + 8 =

marc@mensdurftegroeien.nl

06 – 218 51 938

Vessem