Durf jij?

MenS | Durf te Groeien biedt coaching voor de leidinggevende gericht op het versterken van de samenwerking en prestaties in zijn of haar team. 

Een goed presterend team

De aanpak van MenS is er altijd op gericht dat collega’s elkaar beter leren kennen en beter gaan begrijpen. Verbinding, respect en onderling vertrouwen vormt tenslotte de basis voor elke goede samenwerking. Die goede samenwerking leidt onherroepelijk tot betere prestaties!

De MenS-kant van leidinggeven

Wat is het profiel van de leidinggevenden, de teamleiders, de managers binnen jouw organisatie? Zijn dat managers die hun medewerkers helpen het werk zo goed mogelijk uit te voeren door daarbij hun eigen expertise in te brengen? Of zijn het leidinggevenden die de expertise aan de medewerkers laten en in het leidinggeven vooral focussen op het faciliteren van de persoonlijke en professionele groei van die medewerkers? Wanneer je er heel eerlijk naar kijkt, wordt er dan binnen jouw organisatie leiding gegeven aan een aantal mensen of aan een aantal taken, functies en verantwoordelijkheden?

Geloof je er net als ik in dat aandacht voor deze mensen en voor hun behoeften in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, een positieve bijdrage levert aan hun persoonlijke prestaties en de prestaties van het team?

Kom je bij het beantwoorden van deze vragen tot de conclusie dat de nadruk van het leiderschap op expertise ligt of heel taakgericht is? Heb je behoefte meer aandacht te gaan besteden aan de MenS-kant van het leiderschap? MenS | Durf te groeien is je daar graag bij van dienst.

De aandacht voor de mensen binnen je team(s) of afdeling(en) zorgt voor meer grip op de sfeer en op de prestaties. Wanneer de sfeer goed is, men weet wat er van hem of haar wordt verwacht en er is aandacht voor elkaar, dan is iedereen bereid om net even harder voor elkaar en voor de leidinggevende te lopen. Daar beleef je met elkaar nog heel veel plezier aan!

De kracht van samenwerken

Samenwerken is mensenwerk. Durf jij met jouw team als een team samen te werken?

Bij het presteren van een team gaat het over samenwerken. Het is niet alleen heel prettig, wanneer de samenwerking binnen een team en tussen een team en haar leidinggevende goed loopt. Het is ook absoluut noodzakelijk om samen tot goede prestaties te komen.

In sommige teams gaat dat heel goed en halen collega’s het beste in elkaar naar boven. Dat is heel bijzonder. Het is namelijk zeker niet vanzelfsprekend. In de meeste gevallen vraagt het veel betrokkenheid van de medewerkers en leidinggevende.

Vertrouwen is de kern

Vertrouwen het sleutelwoord voor goede resultaten in goede samenwerking!

Durf je te vertrouwen? Durf je op de integriteit van je collega’s te vertrouwen? Durf je ervan uit te gaan dat men jouw aandeel in het resultaat ziet en waardeert? Durf je daar voor te gaan? Durf je ervan uit te gaan dat je collega’s jou ook het beste gunnen? Durf je er op te vertrouwen dat je wordt ingezet en aangesproken op je talenten? Durf je dat ook van je collega’s te vragen? Durf je er op te vertrouwen dat je ambitie wordt gezien en dat je mogelijkheden krijgt om te groeien? Durf je daar werk van te maken?

En omgekeerd, ben jij te vertrouwen? Durf je integer te zijn? Durf je de prestaties van je collega’s openlijk te waarderen? Durf je je collega’s het beste te gunnen? Durf je je collega’s in te zetten en aan te spreken op hun talenten? Durf je je collega’s ruimte te geven hun ambitie waar te maken en om te groeien?

Wanneer al deze vragen positief kunnen worden beantwoord dan is er een goede basis voor uitstekende prestaties die in goede samenwerking tot stand komen. Wanneer je niet bij alle vragen een positief antwoord kunt geven, dan is er nog geen man overboord, maar dan is er nog wel werk aan de winkel.

Doelgericht samenwerken

Het kan helemaal goed zitten met de samenwerking en het vertrouwen, maar dan ben je er nog niet helemaal. Een helder en gemeenschappelijk doel zorgt ervoor dat het team ook de juiste dingen doet en tot goede resultaten komt.

Is het duidelijk wat er van dit team/deze afdeling verwacht wordt? Is er overeenstemming over de (dagelijkse) invulling van deze verwachting? Wil iedereen er helemaal voor gaan om de doelen van het team/de afdeling te realiseren? Wanneer ook deze vragen positief kunnen worden beantwoord dan is het team in staat doelgericht samen te werken.

Stel een vraag of plan een kennismaking

8 + 4 =