Voor sterk leiderschap

Sterk leiderschap komt van binnen! Dat is het leiderschap waar MenS | Durf te groeien voor staat.

We begeleiden je vanuit rust en vertrouwen in het creëren van nieuwe innerlijke inzichten en ervaringen waardoor je duurzaam groeit in jouw persoonlijke en professionele leiderschap.

MenS | Durf te groeien is steun en toeverlaat,
coach en sparringpartner voor leidinggevenden, managementteams, medewerkers en teams.

Steun en toeverlaat

Vanuit ruime ervaring in leidinggeven en coachen begeleidt MenS | Durf te groeien mensen die hun persoonlijk leiderschap willen versterken en ook leidinggevenden, MT’s en teams die meer uit zichzelf en uit de samenwerking willen halen.

Persoonlijk leiderschap

N
Wil je graag jouw (persoonlijk) leiderschap versterken?
N
Wil je bijvoorbeeld beter om kunnen gaan met werkdruk of met veranderingen?
Iedereen kan af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken.

Professioneel leiderschap (Leidinggeven)

N

Geef je leiding en wil je jouw persoonlijke en professionele leiderschap versterken?

N

Vind je leidinggeven bijvoorbeeld lastig of vind je het niet altijd leuk?

N

Wil je graag je teamcoaching-skills verbeteren?

N

Ervaar je jouw rol als leidinggevende wel eens als eenzaam?

De leidinggevende is de schakel die de ontwikkeling van het team en de teamleden mogelijk maakt en faciliteert.

Teamontwikkeling

N

Loopt de samenwerking in het team of MT niet lekker?

N

Wil je vooruitgang boeken in de prestatie van jouw MT of jouw team?

N

Moet het team zich zien te redden in een veranderende omgeving?

In teamcoaching komen persoonlijk leiderschap en professioneel leiderschap samen. Vooral als leidinggevende is het soms heel prettig om hulp te krijgen. Hoe fijn is het als er iemand meekijkt naar de dingen die niet lekker lopen, naar hoe het gaat met jou en je team en naar wat je kunt doen om er meer uit te halen.

Wat levert de begeleiding van
MenS | Durf te groeien jou op?

Onder het motto ‘er is altijd ruimte voor groei’ zijn dit de resultaten die je bereikt met MenS | Durf te groeien.

Persoonlijk leiderschap

N

Je blijft dichter bij jezelf in de dingen die je doet.

N

Je bewaakt je eigen grenzen beter waardoor je effectiever bent en
waardoor dingen minder moeite kosten.

N

Je haalt meer uit jezelf en uit de samenwerking met anderen.

Professioneel leiderschap (Leidinggeven)

N

Je behaalt betere resultaten met je team, MT, afdeling en bedrijf.

N

Je bent effectiever in het leidinggeven en in de aansturing van je team.

N

Je behaalt die betere resultaten met meer ontspanning, meer plezier en minder moeite.

N

Je creëert meer vertrouwen binnen de organisatie waardoor er veel makkelijker wordt samengewerkt en beter wordt gecommuniceerd.

Teamontwikkeling

N

De teamleden of MT-leden kennen en begrijpen elkaar beter.

N

Ieders bijdrage aan de teamdoelen is bekend en iedereen levert zijn of haar bijdrage.

N

Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van ieders kwaliteiten in het team en de teamleden versterken elkaar.

Coach en sparringpartner

De leiderschapscoaching voor leidinggevenden bestaat uit een unieke combinatie van coachgesprekken, coaching on the job en teamobservaties. Alles is er op gericht om het makkelijker en leuker te maken en om samen met je team meer te bereiken.

N

Streef je er als leidinggevende naar om meer aan het stuur te staan van het versterken van de samenwerking en het verbeteren van de prestaties van jouw (management-)team?

N

Geef je leiding aan een aantal teams en wil je de leidinggevenden van deze teams versterken?

N

Ben je hr-manager, opleidingsmanager, opleidingsadviseur en/of hr-adviseur binnen jouw bedrijf en is je opdracht het faciliteren van de ontwikkeling van de leidinggevenden?

Het leiderschapstraject sluit 100% aan op de praktijksituatie en de uitdagingen waar de leidinggevende dagelijks mee te maken heeft.

Over MenS | Durf te groeien

MenS | Durf te groeien begint en eindigt met de mens achter de naam. Mijn naam is Marc Spruit en de groei en ontwikkeling van mezelf en van anderen is mijn belangrijkste focus in alles wat ik doe.

Mijn motto in werk en leven is “Elke reis begint met de eerste stap!” Door steeds een stap te blijven zetten kom je steeds dichter bij je doel. Vaak is daar ook een beetje durf voor nodig en daarom heet mijn bedrijf MenS | Durf te groeien. Lees meer over Marc.

Wanneer je meer wilt weten over de leiderschapscoaching van MenS | Durf te groeien, nodig me dan uit voor een kennismakingsgesprek. Ik praat er graag met je over verder!

De kern van de aanpak

Vertrouwen

Vertrouwen is in alles de kern. Wanneer er op een bepaald onderdeel of erger nog in het geheel geen vertrouwen is, dan wordt de kans dat dingen lukken een stuk kleiner. Daarom is het belangrijk de keuze te maken om te vertrouwen. Met die keuze maak je de kans dat dingen lukken namelijk weer een stuk groter. Je gaat dan ook de dingen doen die nodig zijn om het te laten lukken. Het vertrouwen geeft je ook de benodigde motivatie. Zo werkt het in het vertrouwen naar jezelf en ook in het vertrouwen naar anderen en naar teams. Naast het positieve effect van het vertrouwen waarvoor je zelf kunt kiezen, is er ook nog de onzichtbare steun die er ontstaat wanneer je die keuze maakt. De dingen lijken er vanzelf ook makkelijker door te worden.

Transparantie

Transparantie is een voedingsbron voor verbinding en vertrouwen.

Wanneer je open en eerlijk tegenover elkaar kunt zijn dan versterkt dat ook de verbinding, het vertrouwen en de samenwerking. Transparant zijn over wat goed gaat, waar je blij mee bent, hoe je graag zou willen dat de dingen gaan. En ook transparant zijn over wat je graag anders zou zien, waar je niet blij mee bent of waar je het antwoord even niet op weet. Juist hier ook open over communiceren nodigt anderen uit om te helpen en er samen aan te werken.

Verbinding

Verbinding gaat samen met vertrouwen. Wanneer je met elkaar een sfeer van vertrouwen weet te scheppen, dan versterkt dat vertrouwen ook de verbinding die je met elkaar voelt. Vanuit die verbinding wordt het steeds makkelijker om dingen aan elkaar te vragen en aan elkaar over te laten. Het wordt dan ook makkelijker om met elkaar te bespreken wat er niet goed gaat of voelt.

Zo versterken verbinding en vertrouwen elkaar en versterken zij ook de samenwerking.

Uitzoomen

Uitzoomen is nodig om te zien hoe het gaat met de transparantie, de verbinding en het vertrouwen. Wanneer je uitzoomt, de situatie en de gang van zaken van een afstandje bekijkt, zoals bijvoorbeeld een astronaut naar de aarde kijkt, dan zie je hoe het gaat met deze ingrediënten van groei en samenwerking. Wanneer het even niet lukt, dan helpt uitzoomen je om te zien waar dat aan ligt en wat er nodig is om alles weer in beweging te krijgen. Met afstand naar een situatie kijken helpt je om afstand te nemen van de details die in de weg kunnen zitten, zoals een zandkorrel in een tandwiel.

“Marc is een vriendelijke man met heel veel ervaring op het gebied van coaching. De wijze waarop hij mij heeft gecoacht heb ik als plezierig ervaren. Hij denkt mee, is een goede sparringpartner, is vertrouwd, bekijkt zaken vanuit andere invalshoeken en laat je zien dat alles mogelijk is als je maar de stap zet. Door zijn coaching kijk ik anders naar zaken, waarbij ik successen boek en een goede balans kan vinden tussen werk en privé.”

-Mehmet

“Marc is een echt mensenmens die kritisch durft te zijn zonder gelijk een waardeoordeel aan iets te koppelen. Hij durft uit oprechte interesse de vinger op de gevoelige snaar te leggen. Dat doet hij op zo'n manier dat het juist inspirerend overkomt in plaats van gevoelig. Hierdoor voel je je door Marc continu uitgedaagd. Ik heb de coaching door Marc als zeer leerzaam ervaren en heb me met name kunnen ontwikkelen in de structuur van overleggen, de manier waarop ik moet handelen (of juist niet) bij bepaalde situaties in het team en in het vinden van mijn eigen kwaliteiten en talenten als teamleider/-coach. Om af te sluiten vind ik het belangrijk om te noemen dat het naast serieus op de inhoud ook heel gezellig is om met Marc samen te werken.”

-Bart

“Ik heb veel geleerd vanuit Marc’s rol als coach binnen het team. Marc is heel sterk op persoonlijk, menselijk vlak. Wat hij doet voelt niet alsof je gecoacht wordt; Marc is een betrokken gesprekspartner die het beste met jou en je team voor heeft. Als je dicht bij de mens staat dan volgt de rest vanzelf; in dit geval een hechte samenwerking binnen het team, wat de basis is voor concrete bedrijfsdoelen.”

-Nadia

“Marc is een rustige geduldige coach die in staat is om je aan het denken te zetten! Hij stelt je de juiste vragen om een onderwerp of jouw eigen persoon vanuit een ander perspectief te benaderen. Deze benadering toont ook hoe goed hij is in zijn stijlflexibiliteit en kan aanhaken op allerlei karakters. Wat ik meeneem vanuit Marc is dat vragen stellen die beginnen met Hoe en Waarom heel erg belangrijk is om inzichten over jezelf en anderen te verschaffen. De coaching van Marc heeft daardoor een grote bijdrage geleverd aan mijn manier van leidinggeven en coachen.”

-Monique

“Marc is in staat de coaching heel erg af te stemmen op de coachee. Geen algemeen verhaal uit de theorie, veel vragen om tot de kern te komen en coachbehoeften vast te stellen. Marc vult niet in, vult aan uit eigen ervaringen en houdt op een plezierige en eerlijke manier een spiegel voor. Marc heeft me bewust gemaakt, de eerste stap in ontwikkeling van zaken die in mijn coachtraject relevant waren. Met praktische tips en adviezen heeft hij me tevens handvatten gegeven om verder aan de slag te gaan en te blijven groeien.”

-Rob

“Het coachingstraject dat ik heb gevolgd bij Marc heb ik als zeer prettig ervaren. Marc straalt rust en vertrouwen uit. Hij laat je regelmatig uit jouw comfortzone stappen, maar daardoor krijg je veel nieuwe inzichten. Het traject heeft mij de rust gegeven waar ik naar op zoek was.”

-Maud

“Als we keken naar onze manier van ondernemen, van leiding geven, dan komt de term ‘hap-snap’ het beste in de buurt. Er zat weinig structuur in; als er een probleem was, losten we het ad hoc op en lange tijd ging dat prima. Nu we aan het groeien zijn, ontstond er meer behoefte aan structuur. Marc kende ik van het Ondernemersgenootschap in Veldhoven, een netwerkclub. We zijn in gesprek gegaan en al pratende kwamen de oplossingen die we nodig hadden als vanzelf naar boven. Hieruit blijkt dat je de oplossing vaak al in je hebt, maar soms even iemand nodig hebt die het naar boven weet te halen. Nu is het een kwestie van borgen. Zorgen dat we uit gaan voeren wat we bedacht hebben. We hebben de gesprekken met Marc als zeer waardevol ervaren. Hij weet snel door te pakken en de vinger op de zere plek te leggen, waardoor je meer inzicht krijgt in je eigen handelen.”

-Dirk

"Met Marc heb ik afgelopen maanden een zeer plezierig en leerzaam coachingstraject doorlopen. Het coachingsvraagstuk was in het begin nog wat ‘vaag’, maar daar wist Marc snel scherpte en diepgang in aan te brengen. Door de flexibiliteit die Marc hanteert in zijn aanpak was er in iedere sessie genoeg ruimte om ook stil te staan bij zaken die ‘in het moment’ speelden. De coachingstijl van Marc heb ik als zeer prettig ervaren; open, persoonlijk, to the point, maar ook een halt weten toe te roepen op het moment dat ik ‘uit de bocht dreigde te gaan’ of te diep op een specifieke situatie inzoomde. Kortom; tevreden over het verloop, en zeer zeker een aanrader voor leidinggevenden / teamleiders die op wat voor wijze dan ook wat ‘vastlopen’ in functie-/rol-/taakopvattingen etc."

-Roel

Met Marc Spruit heb ik samengewerkt om de organisatieontwikkeling binnen SWOVE meer vorm te geven. Tijdens een teamvergadering over de interne rollenveranderingen luisterde Marc met oog en oor voor detail, en wist hij op een rustige manier collega’s te laten meepraten zodat we tot een gedragen werkwijze zijn gekomen. Verder heeft Marc mij adequaat geholpen om de plannen voor de organisatieontwikkeling en de daarbij behorende activiteiten in een werkbaar model te gieten. Tijdens het sparren met Marc werd voor mij ook steeds meer duidelijk welke stappen SWOVE moet zetten om de toename van de ouder-worden-problemen te kunnen blijven behappen. Ik kijk met veel waardering terug op de positieve samenwerking met Marc.

-Ans

Laat je inspireren

De kracht van empathie

De kracht van empathie

Ben jij als leidinggevende kort van stof, duidelijk en afstandelijk of zit je de hele dag mee te sniffen bij het verdriet van anderen? Of weet je niet waar jouw kracht ligt, zoek je naar de juiste vorm van empathie? Empathie is gelukkig ook aan te...

Volledige focus op groei

Volledige focus op groei

Al een aantal jaren is Marc bezig met de opbouw van zijn bedrijf ‘MenS | Durf te groeien’. In januari heeft hij de volledige focus gelegd op de groei van zijn onderneming en is hij gestopt met de andere activiteiten. December is een mooi moment om...

Vijf pijlers om succesvol leiding te geven

Vijf pijlers om succesvol leiding te geven

Leiding geven zit in je. Of niet. Kun je het ook leren en erin groeien? Ik denk van wel. Maar hoe doe je dat? In eerste instantie door jezelf af te vragen of je het echt wilt. Is dat antwoord ‘ja’, dan kun je hulp krijgen als het niet vanzelf gaat....

Stel je vraag

marc@mensdurftegroeien.nl

06 – 218 51 938

Vessem