Leiderschapstraject

MenS | Durf te groeien biedt een unieke vorm van coaching on the job voor jou als leidinggevende gericht op het versterken van de samenwerking en prestaties in jouw team.

Coach en ontwikkel je teams

MenS | Durf te groeien coacht de leidinggevende met een unieke combinatie van coachgesprekken, coaching on the job en teamobservaties. 

N

Streef je er als leidinggevende naar om meer aan het stuur te staan van het versterken van de samenwerking en het verbeteren van de prestaties van jouw team?

N

Geef je leiding aan een aantal teams en wil je de leidinggevenden van deze teams versterken?

N

Ben je opleidingsmanager binnen jouw bedrijf en is je opdracht het faciliteren van de ontwikkeling van de leidinggevenden?

Het leiderschapstraject sluit 100% aan op de praktijksituatie en de uitdagingen waar de leidinggevende dagelijks mee te maken heeft.

Als leidinggevende leer je jouw team te coachen op een praktijkgerichte wijze met blijvende resultaten.

N

Je leert teamcoaching-inzichten toe te passen om daarmee bewust te werken aan de ontwikkeling van het team.

N

Je leert op een andere manier te kijken naar de mensen en de uitdagingen in het team zodat de prestaties van het team met gerichte interventies worden verbeterd.

N

Je leert het team middelen in handen te geven waarmee het team meer verantwoordelijkheid kan nemen voor de samenwerking en voor het verbeteren van de resultaten.

N

Je leert de dialoog in het team over de samenwerking en prestaties te verbeteren.

Deze thema’s komen tijdens de coaching o.a. aan bod:
– Geven en ontvangen van feedback.
– Effectief gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
– Samenwerken vanuit verbinding en vertrouwen.
– Doelgericht werken om resultaten te behalen.
– Omgaan met stress en werkdruk.
– Omgaan met veranderingen.
– Samenwerken vanuit overeenkomstige waarden.

Met aandacht voor deze thema’s versterk je de samenwerking binnen het team en ook de samenwerking van het team met de andere afdelingen binnen de organisatie.

Optioneel organiseert Mens gezamenlijke teamsessies rondom een van deze thema’s.

“De coaching van Marc heeft een grote bijdrage geleverd aan mijn manier van leidinggeven en coachen.”

– Monique

Wat levert het traject op?

Onder het motto ‘er is altijd ruimte voor groei’ zijn dit de resultaten die je bereikt met het leiderschapstraject van MenS | Durf te groeien.

N

Je haalt meer uit de mensen en uit de samenwerking zodat je betere resultaten behaalt met jouw team, afdeling en bedrijf.

N

Je bent effectiever in het leidinggeven en in de aansturing van je team waardoor je die betere resultaten behaalt met meer ontspanning en minder moeite.

N

Je creëert meer vertrouwen binnen de organisatie waardoor er veel makkelijker wordt samengewerkt en beter wordt gecommuniceerd.

N

Je zorgt voor meer werkplezier voor jouw medewerkers waardoor iedereen er ook zin in heeft om met elkaar en met jou als leidinggevende te gaan voor geweldige resultaten.

N

Je zet je medewerkers in op hun kwaliteiten zodat je samen optimaal gebruik maakt van de aanwezige talenten in je team.

Tijdens de leiderschapscoaching en teamobservaties zoomen we samen in op de ontwikkelingsbehoefte en zoomen we samen uit om te zien wat er voor nodig is om die duurzame ontwikkeling te realiseren.

Het traject bestaat uit:

Met coaching, teambezoeken en tussentijds sparren helpt en faciliteert MenS jou als leidinggevende samen met het team. Door deze unieke aanpak is de coaching zeer praktijkgericht en sluit deze goed aan bij de uitdagingen waar jij als leidinggevende mee te maken hebt.

Onderdelen leiderschapstraject van 6 maanden

N

Team-bezoeken

Bezoek aan een team en/of leidinggevende om de samenwerking en gedragingen in het team te observeren, bevindingen te delen en de leidinggevende te coachen. Na een teambezoek worden de bevindingen gedeeld met de leidinggevende en worden deze gebruikt tijdens het coachtraject.

N

Coaching leidinggevenden

Coachen (offline en/of online) van de leidinggevende in hoe hij of zij het team naar betere samenwerking en betere prestaties leidt.

N

Onbeperkt sparren

Via telefoon, Teams, Whatsapp of een extra afspraak tussentijds onbeperkt sparren of een vraag stellen.

Optionele aanvullende mogelijkheden

L

Teamcoaching

Met een teamcoaching-sessie samen met de leidinggevende en het team uitdiepen van een belangrijk thema in de samenwerking en prestaties van het team.

L

Coaching teamleden

Coachen (offline en/of online) van teamleden ter ondersteuning van de teamcoaching-sessies.

De kern van de aanpak

Vertrouwen

Vertrouwen is in alles de kern. Wanneer er op een bepaald onderdeel of erger nog in het geheel geen vertrouwen is, dan wordt de kans dat dingen lukken een stuk kleiner. Daarom is het belangrijk de keuze te maken om te vertrouwen. Met die keuze maak je de kans dat dingen lukken namelijk weer een stuk groter. Je gaat dan ook de dingen doen die nodig zijn om het te laten lukken. Het vertrouwen geeft je ook de benodigde motivatie. Zo werkt het in het vertrouwen naar jezelf en ook in het vertrouwen naar anderen en naar teams. Naast het positieve effect van het vertrouwen waarvoor je zelf kunt kiezen, is er ook nog de onzichtbare steun die er ontstaat wanneer je die keuze maakt. De dingen lijken er vanzelf ook makkelijker door te worden.

Transparantie

Transparantie is een voedingsbron voor verbinding en vertrouwen.

Wanneer je open en eerlijk tegenover elkaar kunt zijn dan versterkt dat ook de verbinding, het vertrouwen en de samenwerking. Transparant zijn over wat goed gaat, waar je blij mee bent, hoe je graag zou willen dat de dingen gaan. En ook transparant zijn over wat je graag anders zou zien, waar je niet blij mee bent of waar je het antwoord even niet op weet. Juist hier ook open over communiceren nodigt anderen uit om te helpen en er samen aan te werken.

Verbinding

Verbinding gaat samen met vertrouwen. Wanneer je met elkaar een sfeer van vertrouwen weet te scheppen, dan versterkt dat vertrouwen ook de verbinding die je met elkaar voelt. Vanuit die verbinding wordt het steeds makkelijker om dingen aan elkaar te vragen en aan elkaar over te laten. Het wordt dan ook makkelijker om met elkaar te bespreken wat er niet goed gaat of voelt.

Zo versterken verbinding en vertrouwen elkaar en versterken zij ook de samenwerking.

Uitzoomen

Uitzoomen is nodig om te zien hoe het gaat met de transparantie, de verbinding en het vertrouwen. Wanneer je uitzoomt, de situatie en de gang van zaken van een afstandje bekijkt, zoals bijvoorbeeld een astronaut naar de aarde kijkt, dan zie je hoe het gaat met deze ingrediënten van groei en samenwerking. Wanneer het even niet lukt, dan helpt uitzoomen je om te zien waar dat aan ligt en wat er nodig is om alles weer in beweging te krijgen. Met afstand naar een situatie kijken helpt je om afstand te nemen van de details die in de weg kunnen zitten, zoals een zandkorrel in een tandwiel.

“Marc is een vriendelijke man met heel veel ervaring op het gebied van coaching. De wijze waarop hij mij heeft gecoacht heb ik als plezierig ervaren. Hij denkt mee, is een goede sparringpartner, is vertrouwt, bekijkt zaken vanuit andere invalshoeken en laat je zien dat alles mogelijk is als je maar de stap zet. Door zijn coaching kijk ik anders naar zaken, waarbij ik successen boek en een goede balans kan vinden tussen werk en privé.”

-Mehmet

“Marc is een echt mensenmens die kritisch durft te zijn zonder gelijk een waardeoordeel aan iets te koppelen. Hij durft daarmee uit oprechte interesse de vinger op de gevoelige snaar te leggen. Dat doet hij op zo'n manier dat het juist inspirerend overkomt in plaats van gevoelig. Hierdoor blijven de overleggen met het team scherp en voel je je door Marc als coach continu uitgedaagt. Ik heb mijn coachingperiode met Marc daarom ook als zeer leerzaam ervaren en heb mijzelf verder kunnen ontwikkelen als teamleider/-coach. ”

-Bart

“Ik heb mijzelf met name kunnen ontwikkelen in de structuur van overleggen, de manier waarop ik moet handelen (of juist niet) bij bepaalde situaties in het team en in het vinden van mijn eigen kwaliteiten en talenten als teamleider/-coach. Met de door hem aangereikte tools kan ik mezelf nu nog steeds blijven uitdagen. Om af te sluiten vind ik het belangrijk om te noemen dat het naast serieus op de inhoud ook heel gezellig is om met Marc samen te werken.”

-Bart

“Ik heb veel geleerd vanuit Marc’s rol als coach binnen het team. Marc is heel sterk op persoonlijk, menselijk vlak. Wat hij doet voelt niet alsof je gecoacht wordt; Marc is een betrokken gesprekspartner die het beste met jou en je team voor heeft. Als je dicht bij de mens staat dan volgt de rest vanzelf; in dit geval een hechte samenwerking binnen het team, wat de basis is voor concrete bedrijfsdoelen.”

-Nadia

“Marc is een rustige geduldige coach die in staat is om je aan het denken te zetten! Hij stelt je de juiste vragen om een onderwerp of jouw eigen persoon vanuit een ander perspectief te benaderen. Deze benadering toont ook hoe goed hij is in zijn stijlflexibiliteit en kan aanhaken op allerlei karakters. Wat ik meeneem vanuit Marc is dat vragen stellen die beginnen met Hoe en Waarom heel erg belangrijk is om inzichten over jezelf en anderen te verschaffen. De coaching van Marc heeft daardoor een grote bijdrage geleverd aan mijn manier van leidinggeven en coachen.”

-Monique

“Marc is in staat de coaching heel erg af te stemmen op de coachee. Geen algemeen verhaal uit de theorie, veel vragen om tot de kern te komen en coachbehoeften vast te stellen. Marc vult niet in, vult aan uit eigen ervaringen en houdt op een plezierige en eerlijke manier een spiegel voor. Marc heeft me bewust gemaakt, de eerste stap in ontwikkeling van zaken die in mijn coachtraject relevant waren. Met praktische tips en adviezen heeft hij me tevens handvatten gegeven om verder aan de slag te gaan en te blijven groeien.”

-Rob

Stel een vraag of plan een kennismaking

2 + 1 =