Leiderschapsprogramma
leidinggevende en het team

MenS | Durf te groeien biedt een unieke vorm van coaching on the job voor jou als leidinggevende gericht op het versterken van het succesvol leidinggeven aan en functioneren van een team of afdeling. Daarbij is er zowel aandacht voor de ontwikkeling van de leidinggevende en van het team als voor de ontwikkeling van de mensen in het team.

Doelen van het leiderschapsprogramma

Het ‘Durf te groeien | Leiderschapsprogramma’ is een breed leiderschapsontwikkelingsprogramma waarin alle aspecten worden doorlopen die van belang zijn voor het prettig en succesvol leidinggeven aan en functioneren van een team of afdeling. Daarbij is er zowel veel aandacht voor de ontwikkeling van de leidinggevende en van het team als voor de ontwikkeling van de mensen in het team.

Het leiderschapsprogramma biedt een periode van drie maanden volledige focus op versterken, verbeteren en ontwikkelen. Er is een vast programma met een aantal belangrijke onderwerpen dat aanbod komt. Maar, als je dat wilt, kan het programma ook helemaal op maat gemaakt worden voor jouw bedrijf.

Voor aanvang van het programma vinden intakegesprekken plaats met de leidinggevende en twee of meer teamleden. De input uit die gesprekken gebruiken we om de inhoud van de teamcoaching-dagen goed af te stemmen op de ontwikkelbehoefte van de leidinggevende en het team.

Thema’s leiderschapsprogramma leidinggevende en het team

Deze thema’s kunnen tijdens het programma o.a. aan bod komen:

N

Omgaan met stress en werkdruk.

N

Omgaan met en het realiseren van verandering.

N

Doelgericht werken om resultaten te behalen.

N

Structuur en frequentie van het werkoverleg

N

Persoonlijk leiderschap en persoonlijke waarden.

N

Samenwerken vanuit overeenkomstige waarden.

N

Effectief gebruik maken van persoolijke kwaliteiten en de kwaliteiten van het team.

N

Aanspreken in verbinding en vertrouwen. Geven en ontvangen van feedback.

N

Samenwerken vanuit verbinding en vertrouwen.

Deze onderwerpen – of een selectie daaruit – komen aan bod tijdens 3 teamcoaching-dagen. Voor deze dagen kunnen ook andere onderwerpen worden gekozen zoals bijvoorbeeld de organisatie en structuur van het werk en de processen, de structuur en inhoud van het werkoverleg. Vooraf kiezen we samen welke onderwerpen het beste aansluiten op de gewenste ontwikkelingen.

Wanneer zet je het leiderschapsprogramma leidinggeven in?

N

Wanneer er binnen een organisatie een periode extra aandacht nodig is voor team- en persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Bijvoorbeeld na een periode van te weinig aandacht, bij tegenvallende resultaten of bij problemen in de samenwerking.

N

Tijdens of na een reorganisatie. Of bijvoorbeeld na een fusie of het splitsen of samengaan van teams.

N

Voor leidinggevenden en hun teams wanneer ze nog willen groeien in hun rol en in het ontwikkelen van het team. Dat kunnen ervaren leidinggevenden zijn die nog niet alles er uit halen of nieuwe leidinggevenden die snel willen groeien.

Coaching

Dit is wat ‘Durf te groeien | Leiderschapsprogramma’ inhoudt:

N

Met de leidinggevende vinden tijdens het programma 6 coachgesprekken plaats om haar of hem te ondersteunen in het werken met de onderwerpen in de dagelijkse aansturing van het team.

N

In de coachgesprekken kunnen naast de genoemde thema’s ook andere thema’s naar voren komen, zoals de organisatie en structuur van het werk en de processen, de structuur en inhoud van het werkoverleg, het persoonlijk leiderschap van de leidinggevende zelf, etc.

N

Aanvullend kan ook aan (senior-)teamleden een coachtraject worden aangeboden.

Het leiderschapsprogramma kan worden ingezet voor één leidinggevende met haar of zijn team. Maar het kan ook worden ingezet voor meerdere teams die samen bijvoorbeeld één afdeling of bedrijf vormen. 

Wanneer meerdere leidinggevenden met hun team het programma doorlopen, is een teamsessie met alle leidinggevenden een zeer waardevolle aanvulling op het programma.

Stel je vraag

6 + 9 =

marc@mensdurftegroeien.nl

06 – 218 51 938

Vessem