MenS | Durf te groeien – Jaarprogramma

Het Durf te groeien | Jaarprogramma is een breed teamontwikkelingsprogramma waarin alle aspecten worden doorlopen die van belang zijn voor het prettig en succesvol functioneren van een team of afdeling. Daarbij is er zowel veel aandacht voor de ontwikkeling van het team als voor de ontwikkeling van de mensen in het team.
  • Voor versterken en verbeteren van teamsamenwerking
  • Voor betere prestaties van team of afdeling
  • Aandacht voor de ontwikkeling van het team en van de mensen in het team
  • Een periode van focus op versterken en ontwikkelen
  • Een combinatie van teamcoaching en persoonlijke coaching
  • Op maat gemaakt voor jouw organisatie
“Het complete programma om jouw team zich dit jaar optimaal te laten ontwikkelen”. Marc Spruit – MenS | Durf te Groeien

Vraag de infopaper van het jaarprogramma aan
* verplicht


De basis van het jaarprogramma bestaat uit 8 trainingen die worden doorlopen in een periode van minimaal 8 maanden tot ruimt 2,5 jaar.

Enkele van de thema’s die in het jaarprogramma kunnen worden opgenomen zijn:

SAMENWERKEN

Het is niet alleen heel prettig, wanneer de samenwerking binnen een team en tussen een team en haar leidinggevende goed loopt. Het is ook absoluut noodzakelijk om samen tot goede prestaties te komen. In sommige teams gaat dat heel goed en halen collega’s het beste in elkaar naar boven. Dat is heel bijzonder. Het is namelijk zeker niet vanzelfsprekend. In de meeste gevallen vraagt het veel betrokkenheid van de medewerkers en leidinggevende om de samenwerking goed te laten verlopen.

VERTROUWEN

Vertrouwen is het sleutelwoord voor goede resultaten in goede samenwerking. Durven de teamleden elkaar te vertrouwen? En hoe zit het met het vertrouwen tussen team en leidinggevende?

In het boek ‘De Snelheid van vertrouwen’ toont Stephen M.R. Covey ons de (economische) waarde van vertrouwen. Wanneer het vertrouwen daalt, dan daalt de snelheid van de organisatie en stijgen de kosten. Wanneer het vertrouwen stijgt, dan stijgt de snelheid van de organisatie en dalen de kosten.

DOELGERICHTHEID

“Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig.” (Seneca)

Een tweede en minstens zo belangrijk aspect voor samenwerking is een helder en gemeenschappelijk doel. Is het duidelijk wat er van dit team/deze afdeling verwacht wordt? Is er overeenstemming over de (dagelijkse) invulling van deze verwachting? Wil iedereen er helemaal voor gaan om de doelen van het team/de afdeling te realiseren?

KWALITEITEN

Voor een succesvolle samenwerking is het kennen van elkaars kwaliteiten en tekortkomingen heel belangrijk. De tekortkomingen van de ene collega worden gecompenseerd door de kwaliteiten van de andere collega. De kwaliteiten van de ene collega versterken de kwaliteiten van de andere collega. Door elkaar in te zetten en te waarderen op elkaars kwaliteiten wordt het team sterker. Kijk naar welke kwaliteiten in het team meer kunnen worden benut? Wat is de (potentiële) bijdrage van ieder teamlid aan de teamprestaties? Ontwikkel samen mogelijkheden om elkaar in je kracht te zetten. Het heeft een positief effect op het werkplezier en op de efficiëntie, de effectiviteit en de resultaten van de samenwerking. Het helpt bovendien om vaste patronen te doorbreken, weerstand weg te nemen en het team te activeren.

VERANDEREN

“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.” (Martin Luther King)

In de werkomgeving is verandering altijd aan de orde. In het klein in de vorm van veranderingen die je zelf wilt realiseren of in de vorm van bijsturing door een collega of leidinggevende. In het groot in de vorm van organisatieveranderingen. Binnen een organisatieverandering is het altijd belangrijk die iedereen zijn of haar eigen weg vindt in het kiezen van en vormgeven aan de verandering. Dat is de vrijheid die maakt dat een verandering succesvol wordt.

Voor die vrijheid is inzicht nodig. Welke aspecten van de verandering kosten bijvoorbeeld geen moeite en zijn helder? Welke aspecten van de verandering vind iemand juist lastig of zijn niet voldoende helder? Welke vaardigheden zijn aanwezig om goed met de verandering om te gaan, welke personen in de omgeving kunnen helpen om de verandering te realiseren. Welke hulpbronnen en welke belemmeringen bevinden zich op het pad naar de verandering. Het gaat er om door deze inzichten het vertrouwen te krijgen dat het gaat lukken de verandering te realiseren. Dit zorgt er voor dat iemand de stap durft te zetten!

AANSPREKEN / FEEDBACK

Feedback geven en ontvangen is een manier om met elkaar te verbinden. Je geeft iets van jezelf aan de ander waarmee je de ander probeert te helpen om te groeien. Door als ontvanger goed naar de feedback te luisteren en het echt te ontvangen geef je de ander respect terug en geef je aan te vertrouwen op de goede bedoelingen van de ander. In een team creëer je zo met elkaar een cultuur waarin men elkaar durft aan te spreken en waarin men in staat is aangesproken te worden zonder dat de sfeer daaronder leidt.

STRESS

Stress is een gevolg van een onbalans tussen iemands draagkracht en de draaglast. Een onbalans tussen inspanning en ontspanning. In de werkomgeving wordt stress o.a. veroorzaakt door teveel werk in te weinig tijd, onvoldoende invloed op het werk, onvoldoende doorgroeimogelijkheden, weinig gevoel van basisveiligheid en respect, onduidelijke communicatie en/of taakomschrijving of onvoldoende waardering voor persoonlijke inzet.

Stress is tegelijkertijd iets positiefs. Het stelt je in staat om te presteren en te groeien. Om te groeien, om beter te worden moet je jezelf blootstellen aan druk. De uitdaging is om de druk gezond te houden.

WAARDEN

Waarden worden pas actief als ze een werkwoord worden. Het leven van je waarden is dingen doen die jouw waarden bevestigen. Voor een organisatie is het daarom belangrijk dat er een set gemeenschappelijke waarden bestaat en dat de waarden van de organisatie en de medewerkers niet lijnrecht tegenover elkaar staan.

De aanpak van MenS

De aanpak van MenS is er op gericht dat collega’s elkaar beter leren kennen en beter gaan begrijpen.
Verbinding, respect en onderling vertrouwen vormt tenslotte de basis voor elke goede samenwerking.
Die goede samenwerking leidt onherroepelijk tot betere prestaties!

Infopaper aanvragen