Durf jij samen te werken?

Samenwerken is mensenwerk.
Durf jij met jouw team als een team samen te werken?

Bij het presteren van een team gaat het over samenwerken. Het is niet alleen heel prettig, wanneer de samenwerking binnen een team en tussen een team en haar leidinggevende goed loopt. Het is ook absoluut noodzakelijk om samen tot goede prestaties te komen.

In sommige teams gaat dat heel goed en halen collega’s het beste in elkaar naar boven. Dat is heel bijzonder. Het is namelijk zeker niet vanzelfsprekend. In de meeste gevallen vraagt het veel betrokkenheid van de medewerkers en leidinggevende.

Vertrouwen

Vertrouwen is het sleutelwoord voor goede resultaten in
goede samenwerking! Durf je te vertrouwen?

Durf je op de integriteit van je collega’s te vertrouwen? Durf je ervan uit te gaan dat men jouw aandeel in het resultaat ziet en waardeert? Durf je daar voor te gaan? Durf je ervan uit te gaan dat je collega’s jou ook het beste gunnen? Durf je er op te vertrouwen dat je wordt ingezet en aangesproken op je talenten? Durf je dat ook van je collega’s te vragen? Durf je er op te vertrouwen dat je ambitie wordt gezien en dat je mogelijkheden krijgt om te groeien? Durf je daar werk van te maken?

En omgekeerd, ben jij te vertrouwen?

Durf je integer te zijn? Durf je de prestaties van je collega’s openlijk te waarderen? Durf je je collega’s het beste te gunnen? Durf je je collega’s in te zetten en aan te spreken op hun talenten? Durf je je collega’s ruimte te geven hun ambitie waar te maken en om te groeien?

Wanneer al deze vragen positief kunnen worden beantwoord dan is er een goede basis voor uitstekende prestaties die in goede samenwerking tot stand komen.

Doel

Een tweede en minstens zo belangrijk aspect is een helder en gemeenschappelijk doel!

Is het duidelijk wat er van dit team/deze afdeling verwacht wordt? Is er overeenstemming over de (dagelijkse) invulling van deze verwachting? Wil iedereen er helemaal voor gaan om de doelen van het team/de afdeling te realiseren?

Wanneer ook deze vragen positief kunnen worden beantwoord dan is het team in staat doelgericht samen te werken.

De aanpak van MenS is er altijd op gericht dat collega’s elkaar beter leren kennen en beter gaan begrijpen. Verbinding, respect en onderling vertrouwen vormt tenslotte de basis voor elke goede samenwerking. Die goede samenwerking leidt onherroepelijk tot betere prestaties!

“…Die goede samenwerking leidt onherroepelijk tot betere prestaties!…”

Marc Spruit

“Ik zie er naar uit om nog veel mensen te helpen ook aan hun reis te durven beginnen!”

Lees meer over marc

Vragen of opmerkingen?

Stuur mij een bericht