6 situaties waarin teamcoaching helpt

Een team is de optelsom van wat haar leden te bieden hebben. In het ideale geval is deze som groter dan haar delen. In andere gevallen blijft er onderaan de streep minder over dan je verwacht zou hebben. Hoe kan dat toch en hoe doe je er als bedrijf, als leidinggevende of als team iets aan? Teamcoaching biedt in de volgende veelvoorkomende gevallen uitkomst. 

1. Een beter (werk)milieu begint bij jezelf 

Wanneer een voetbalploeg ondermaats presteert zijn ineens alle ogen gericht op de trainer. Wanneer jouw team niet presteert zoals je zou willen, ga dan eerst eens na wat jouw aandeel daarin is. Wat zou ik kunnen doen om de prestatie van het team te verbeteren? Ben ik gemotiveerd genoeg? Straal ikzelf uit dat ik de veranderingen wil realiseren? Weet ik de juiste toon te vinden, de juiste snaar te raken?  Ben ik overtuigd en wil ik het ook echt? 

2. ‘We hebben dat altijd zo gedaan’ 

Soms zijn teamleden niet te porren voor verandering en in veel van die gevallen zijn ze zich daar niet heel erg van bewust. Vasthouden aan bestaande werkwijzen en bestaand gedachtengoed werkt creativiteit en  vooruitgang tegen. Aandacht voor behoud van het goede is goed, openstaan voor het goede van vernieuwing is noodzakelijk. 

3. Alleen op de wereld 

Binnen het team voert iedereen zijn taak naar behoren uit. Geen probleem, zou je zeggen. Maar wanneer iedereen dat in isolement doet, gaat het nut van werken in een team verloren. Wanneer je wilt bereiken dat de som meer is dan haar delen dan is het heel belangrijk dat er wordt samengewerkt. De individuele prestaties worden veel waardevoller wanneer iedereen elkaar ook helpt om tot het beste resultaat te komen. 

4. Miscommunicatie 

Wanneer teamleden elkaar niet goed begrijpen dan gaat dat ook ten koste van de prestatie. De miscommunicatie kan ontstaan door botsende karakters, maar kan ook doordat bijvoorbeeld een conflict niet goed wordt uitgesproken en blijft voortkabbelen. Mensen in een team zijn verschillend van karakter, ze werken en communiceren verschillend, interpreteren dingen verschillend en hebben uiteenlopende waarden. Oog voor deze verschillen, geduld met elkaar en de wil om elkaar te begrijpen en dingen samen op te lossen zijn essentieel voor het succes van het team. 

5. Communicatie op nul 

Wanneer miscommunicatie in een team te lang voortduurt kan individualistisch gedrag toenemen of er ontstaan clubjes die, al dan niet in stilte, met elkaar strijden. In het ergste geval daalt de sfeer en de communicatie tot een nulpunt en gaat alle effectiviteit van de samenwerking verloren. 

6Wel willen, niet kunnen 

Vaak weten teamleden wel dat het beter moet of anders kan. De wil om te veranderen is ook aanwezig maar zij hebben geen idee hoe er een nieuwe weg kan worden ingeslagen. In dat geval is het heel belangrijk om het team te helpen daar bij stil te staan, op zoek te gaan naar de achtergrond van de problemen. Het team moet geholpen worden de eerste stappen te bedenken die kunnen worden gezet. Daarna heeft het team een duwtje nodig om die eerste stappen te zetten. De rol van de teamcoach is in dit geval het team te helpen de benodigde inzichten te verkrijgen en ze het stuur in handen te geven om met elkaar in beweging te komen. 

De rol van de teamcoach 

Wanneer je in jouw team één of meer van bovenstaande situaties herkent is het de moeite waarde om teamcoaching eens te overwegen. Dat kan zijn door als leidinggevende een meer coachende rol in te nemen gericht op het oplossen van de specifieke problemen. Soms is het nog beter om een externe teamcoach in te schakelen die het team op een onafhankelijke manier kan begeleiden om een stap voorwaarts te zetten. Dat laatste raad ik je aan wanneer je zelf niet weet hoe je het aan zou moeten pakken en vooral wanneer je als leidinggevende het gevoel hebt dat je zelf teveel onderdeel van het probleem bent geworden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ja, ik wil groeien!
close slider

Durf jij te groeien?

Neem contact met mij op.

* = verplicht